De voordelen van single zijn

The Economist  | 27 August 2012 - 08:5927 Aug - 08:59

Hoe meer alleenstaanden, des te beter de kwaliteit van de huwelijken.

Steeds meer mensen leven alleen. In 2020 zal het aantal alleenstaanden wereldwijd met 20 procent toegenomen zijn.

Die trend geldt niet alleen voor de Verenigde Staten en West-Europa. Ook in landen waar het traditionele huwelijk belangrijk is, groeit het aantal singles. In de Verenigde Arabische Emeraten bijvoorbeeld is 60 procent van de vrouwen boven de 30 niet getrouwd.

Sommige landen vinden een hoog aantal singles ongewenst. De Verenigde Arabische Emiraten verbood bijvoorbeeld de vertoning van de tweede film Sex and the City, die gedeeltelijk in Abu Dhabi speelt. Zo’n verheerlijking van het single-bestaan vonden de autoriteiten ongewenst.

De Verenigde Staten zal niet snel een film verbieden, maar daar bestaat wel het Healthy Marriage Initiative, een fonds van 150 miljoen per jaar, dat het huwelijk promoot. Het is opgericht onder George W. Bush en voortgezet door Obama.

The Economist gaat in op de oorzaken van de snelle groei van het aantal alleenstaanden. Een van de oorzaken is de toename van het aantal studerende en werkende vrouwen. Zij stellen het huwelijk uit. Een andere oorzaak is de hogere levensverwachting van vrouwen. Zij blijven vaker alleen achter en leven dan vaak nog jaren of decennia in goede gezondheid.

Single zijn heeft nadelen voor de economie. Zo krijgen alleenstaanden minder kinderen en zijn ze afhankelijker van hulp als ze oud zijn. Maar er zijn ook voordelen. Naarmate het huwelijk minder vanzelfsprekend is, neemt de kwaliteit van de huwelijken die wel gesloten worden en in stand blijven toe.

(Foto van Paul Stumpr)

Plaats een reactie

The attraction of solitude (The Economist)