‘De Britse pers is de meest onhandelbare en oneerbiedige ter wereld’

24 January 2013 - 09:0524 Jan - 09:05

Britse jouralisten hebben volgens hoofdonderzoeker van de Leveson-commissie last van “wellustige en opdringerig neigingen”.

Britse journalisten zijn onhandelbaar. Volgens Robert Jay, de hoofdonderzoeker van de Leveson-commissie die de Britse pers onderzoekt, is de Britse pers “de meest onhandelbare en oneerbiedige ter wereld”. Jay zei dit onlangs in op een congres voor juristen in Singapore. The Guardian tekende zijn woorden op.

Met name de boulevardpers maakt zich schuldig aan het schenden van de privacy. De Britse tabloidjouralisten hebben volgens Jay last van “wellustige en opdringerig neigingen”. Ze hebben geen respect voor het privéleven van mensen die zij als nieuwswaardig beschouwen.

Serieuze journalisten moeten zich volgens Jay bezighouden met wat er mis gaat bij de overheid. Persoonlijke informatie moet pas gepubliceerd worden als het publieke belang daarmee gediend is.

The Guardian merkt op dat Jays taalgebruik tijdens de hoorzittingen van de Leveson-commissie erg bijzonder is en heeft een compilatie gemaakt van de bijzondere woorden die de jurist gebruikt. Opvallende woorden worden door het Britse dagblad in voor iedereen begrijpelijk Engels vertaald.
(Foto van Paul Erg)

Plaats een reactie