Waarom zijn zoveel Fransen tegen het homohuwelijk?

Frankfurter Allgemeine Zeitung/Presseurop  | 24 April 2013 - 16:2124 Apr - 16:21

Een meerderheid van de Fransen is voor het homohuwelijk, dat inmiddels tot wet is verklaard. Maar de tegenstanders zijn heel erg tegen. Hoe komt dat?

Eigenlijk wilde hij de Fransen met elkaar verzoenen. Dat had François Hollande althans in de verkiezingscampagne beloofd. Maar in plaats daarvan heeft hij al in zijn eerste ambtsjaar met het “Huwelijk voor iedereen” zijn landgenoten tegen elkaar opgezet en opnieuw datgene ontketend, wat door de historicus Emile Poulat de “oorlog van de twee Frankrijken” is genoemd.

Sinds er in Frankrijk, de “oudste dochter van de kerk”, eerst een scheiding tussen kerk en school (1882) en daarna tussen kerk en staat (1905) was aangebracht, woekert er een strijd tussen degenen die deze “secularisering” uit naam van de “vooruitgang” en de “moderniteit” rechtvaardigen, en degenen die hierin een aanval op de door God gegeven, traditionele maatschappij-ordening zien.

Ook niet-kerkgangers hebben zich aangesloten

Hoewel “beide Frankrijken” veelvoudige veranderingen hebben ondergaan, kan dit conflict, dat de samenleving splijt, steeds opnieuw de kop opsteken – zoals dat nu is gebeurd naar aanleiding van de geplande invoering van het homohuwelijk.

Vanaf het moment dat de linkse regering van premier Ayrault het wetsontwerp indiende, op grond waarvan homoseksuele paren het recht zullen krijgen in het huwelijk te treden en kinderen te adopteren, is het land niet meer tot rust gekomen. […]

Niet alleen in de hoofdstad Parijs, maar overal in Frankrijk organiseren de voorstanders van het traditionele gezin zich. “Een vader en een moeder, er is niets beters voor een kind”, staat er op hun spandoeken. Bij de protestbeweging hebben zich ook burgers aangesloten die geen kerkgangers zijn. Maar de katholieke kerk, met haar omvangrijke netwerk van scholen, gemeenten en verenigingen, steunt de protesten actief.

Bevestiging van alle zorgen

Eensgezind hebben ook de hoogste vertegenwoordigers van de Islam en het Jodendom in Frankrijk het homohuwelijk afgewezen. De weerstand tegen het wetsvoorstel blijkt bovendien aantrekkingskracht uit te oefenen op een generatie jonge Fransen, die tot nu toe noch door partijpolitiek, noch door kerkelijk engagement waren opgevallen.

De tegenstanders delen de zorg dat seculier links met het traditionele huwelijk en het gezin een fundament van de westerse christelijke samenleving opoffert.

(Illustratie van Patrick Chappatte)

Plaats een reactie

Religie weer op de kaart gezet (Frankfurter Allgemeine Zeitung/Presseurop)

Die zwei Frankreich (Frankfurter Allgemeine Zeitung)