Auteursrecht beperkt de verspreiding van kennis

Spiegel International  | 29 March 2014 - 09:5029 Mar - 09:50

De digitale paradox: universiteitsbibliotheken mogen ebooks niet uitlenen een studenten in andere steden. Uit angst voor piraterij beperken uitgevers de vrije uitwisseling van kennis en informatie.

Wie in Berlijn studeert en een boek uit de universiteitsbibliotheek van Leipzig nodig heeft, doet een interbibliothecaire aanvraag, wacht een paar dagen en kan beginnen met lezen. Als de benodigde kennis in een ebook staat, moet de student of wetenschapper naar Leipzig reizen om daar kennis te nemen van de inhoud van het digitale boek. Uitgevers verbieden namelijk dat bibliotheken en lezers ebooks uitwisselen. Uit angst voor piraterij wordt de vrije uitwisseling van kennis en informatie beperkt.

Ebooks kennen nog meer beperkingen. Bedrijven als Amazon en Apple verkopen hun eigen leesapparaten en willen voorkomen dat bij hun gekochte ebooks op andere apparaten van andere bedrijven worden gelezen. Wie over de grens een ebook wil kopen, heeft het helemaal moeilijk. Nederlandse lezers mogen bijvoorbeeld geen digitale boeken bij de Duitse Amazonsite kopen. Spiegel International analyseert de beperkingen en laat deskundigen aan het woord over mogelijke oplossingen voor het auteursrechtenprobleem.

(Foto van ScaarAT)

Plaats een reactie