• Vecernji List
  • Politiek
  • Droom van een 
Groot-Albanië krijgt vorm

Droom van een 
Groot-Albanië krijgt vorm

Vecernji List | Hassan Haidar Diab | 04 februari 2019

Het opheffen van de grens tussen Kosovo en Albanië zou weleens de eerste stap kunnen zijn naar een vereniging van alle etnische Albanezen in de regio.

Kort na de aankondiging van de oprichting van een Kosovaars leger op 14 december 2018 gaat de premier van Kosovo, Ramush Haradinaj, er op sociale media prat op dat hij met zijn Albanese ambtgenoot Edi Rama een akkoord heeft ondertekend over het gemeenschappelijk toezicht op de grens tussen beide landen. Hij verzekert dat de opheffing van de grens met Albanië in maart 2019 doorgang zal vinden, en dat alles conform de Schengenregels is. Sinds 1 januari passeren goederen uit Kosovo zonder douanebemoeienis de haven van Durrës in Albanië.

Op 26 november vorig jaar, tijdens de gemeenschappelijke zitting van de regeringen van Kosovo en Albanië in Pejë, kondigden Rama en Haradinaj aan een gemeenschappelijk fonds voor het buitenlandbeleid in het leven te zullen roepen, bedoeld om tussen nu en 2025 de gezamenlijke aansluiting van Kosovo en Albanië bij de Europese Unie te bewerkstelligen. Sommige analisten zijn van mening dat deze initiatieven neerkomen op de oprichting van een Groot-Albanië. Hoewel er in dit project heel wat beren op de weg opdoemen, om te beginnen het verzet van de internationale gemeenschap, zijn Balkanspecialisten van mening dat het proces moeilijk te stoppen is.

De Albanese premier is, zo schijnt het, de strateeg achter de verwezenlijking van de Albanese droom. Zijn bijnaam is ‘Vader des vaderlands’ en hij geniet veel gezag en vertrouwen bij de Albanezen op de Balkan. Of ze nu uit Kosovo, Macedonië, Montenegro of Griekenland komen, de Albanezen hechten eraan dat hij elke politieke beslissing die hen betreft zijn zegen geeft.

Schets van een Groot-Albanië (uitgaande van de gebieden die in meerderheid door Albanezen worden bewoond)
Schets van een Groot-Albanië (uitgaande van de gebieden die in meerderheid door Albanezen worden bewoond)

In Macedonië heeft met de komst van premier Zoran Zaev het ‘platform van Tirana’ zijn beslag gekregen. De tekst, eind 2017 ondertekend, bezegelt een coalitie van de Albanese partijen en hun integratie in de nieuwe Macedonische regering en betekent een verruiming van de rechten van hun gemeenschap, die tot doel zou hebben het westelijke deel van het land in een Groot-Albanië te laten opgaan.

De aspiraties van de etnische Albanezen drukken ook steeds zwaarder op Montenegro. Ze zijn daar in alle structuren van de staat vertegenwoordigd, van landsregering tot plaatselijke instanties. Eind 2014 zijn de Albanezen erin geslaagd Tuti, een randgemeente van Podgorica, een autonome status te geven, en dat geeft hun zeggenschap over de plaatselijke begroting. In de huidige regering bezetten de Albanezen al enkele ministersposten en ze hebben een niet geringe invloed op het buitenlandbeleid van Montenegro, bijvoorbeeld door het aanhalen van de banden met Kosovo en Albanië.

Dezelfde natie

Vorig jaar heeft de Albanese premier Rama in het Kosovaarse parlement het idee geopperd van een gemeenschappelijk beleid op het gebied van buitenland en veiligheid, evenals van gezamenlijke diplomatieke vertegenwoordigingen in het buitenland, en één president. Bij de tiende verjaardag van de onafhankelijkheid van Kosovo werd gesproken over een gemeenschappelijke toekomst voor Kosovo en Albanië, waarbij werd benadrukt dat de twee landen er politiek belang bij hebben hun grondgebied samen te voegen. Op politiek, economisch en cultureel gebied zijn de betrekkingen tussen Kosovo en Albanië zo nauw, dat de grens die beide landen scheidt in feite alleen maar formeel bestaat.

Rama had al in een eerder stadium een gemeenschappelijk onderwijssysteem voor beide landen aangekondigd, evenals de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt. Dat er vier verschillende valuta’s in omloop zijn – de lek in Albanië, de euro in Kosovo en Montenegro, de dinar in Servië en de denar in Macedonië – is geen probleem: in de hele regio wordt de euro geaccepteerd.

Waar ze zich ook bevinden, overal hebben de Albanezen het gevoel dat ze tot dezelfde natie behoren, en dat draagt ertoe bij dat de Balkangebieden die ze bevolken verder naar elkaar toegroeien. Zo werd de nationale feestdag van Albanië, ter nagedachtenis aan de onafhankelijkheid die op 29 november 1912 in Vlorë werd uitgeroepen door Ismail Qemali, in alle landen waar Albanezen wonen uitbundig gevierd. Op de openbare pleinen en markten van Pristina en Skopje werd gezwaaid met vlaggen en landkaarten van Groot-Albanië, dat naast Albanië en Kosovo ook de gebieden in Macedonië, Griekenland, Montenegro en Servië waar ook Albanezen wonen, zou omvatten.

Sommige landen steunen de oprichting van een Groot-Albanië stilzwijgend

Sommige landen steunen de oprichting van een Groot-Albanië stilzwijgend, omdat ze van mening zijn dat dit bevorderlijk is voor een vreedzame en stabiele situatie op de Balkan. De regering-Trump heeft groen licht gegeven voor de uitruil van grondgebied tussen Kosovo en Servië. Het idee van een Groot-Albanië wordt al jaren gesteund door de Verenigde Staten, die in Kosovo een van de grootste militaire bases in dit deel van Europa bezitten. Albanië en Kosovo zijn belangrijke strategische partners voor de Amerikanen, vooral sinds Montenegro lid is van de navo. Dat geeft de vs de controle over de Adriatische Zee en zorgt ervoor dat de Russen geen toegang meer hebben tot dit deel van de westelijke Balkan. Het idee van een Groot-Albanië kan bovendien rekenen op steun van Turkije, dat daarin een middel ziet om zijn aanwezigheid en invloed in de westelijke Balkan te versterken.

Auteur: Hassan Haidar Diab

Vecernji List
Kroatië | dagblad | oplage 100.000

Vecernji List betekent letterlijk ‘krant van de avond’ en is een populair conservatief dagblad in Kroatië. De krant is opgericht in 1959 en telt sinds 2012 vier edities: Zagreb, Kroatië, Bosnië-Herzegovina en een internationale editie.

Dit artikel van Hassan Haidar Diab verscheen eerder in Vecernji List.
Recent verschenen
Een remedie tegen navelstaren?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Onze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden.
inschrijven

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

En ontvang wekelijks het beste uit de internationale pers in uw mailbox.