Zijn de Portugezen in 2204 uitgestorven?

Expresso/Presseurop  | 19 July 2012 - 08:3519 Jul - 08:35

Portugal raakt zijn inwoners kwijt. De bevolking vergrijst, het geboortecijfer daalt en de immigratie loopt terug. Om nog maar te zwijgen van de crisis, die afgestudeerde jongeren ertoe aanzet om elders een betere toekomst te gaan zoeken.

De titel van dit artikel is bewust provocerend. Overdreven, ook. Maar de bedoeling daarvan is om de aandacht te vestigen op een serieuze bedreiging voor Portugal. Want de bevolking van Portugal is in 2010 gekrompen. In 2011 was dit opnieuw het geval en alles wijst erop dat deze trend zich zal voortzetten.

De afgelopen twee jaar waren de natuurlijke groei (het aantal geborenen minus het aantal overledenen) en het migratiesaldo (het aantal immigranten minus het aantal emigranten) in Portugal beide negatief, en verloor het land 85 duizend inwoners.

Trendverandering

De bevolking was sinds het begin van de jaren negentig niet meer gekrompen. De natuurlijke groei was slechts één keer negatief geweest, in 2007, maar dat werd toen gecompenseerd door de immigratie. Sinds 2010 constateert men een omslag naar een aanhoudende trend. Er valt voortdurend slecht nieuws te melden op het bevolkingsfront, zowel wat betreft het geboortecijfer als de migratiestromen. Er treedt een sneeuwbaleffect op omdat ook de sterfte hoog is.

Lees het volledige artikel uit Expresso in een Nederlandse vertaling op de site van Presseurop.
(Foto van João Almeid)

Plaats een reactie