Liever geen vrije dagen: millennials zijn de martelaren van de werkvloer

Harvard Business Review  | 29 August 2016 - 08:0029 Aug - 08:00

Een nieuw onderzoek in de VS onder zo’n 5000 werknemers wijst uit dat millennials (geboren tussen 1981 en 2000) minder gebruik maken van betaalde vakantiedagen dan oudere werknemers. Ze zien zichzelf als de martelaren van de werkvloer en onderschrijven in veel hogere mate (43% tegenover 29%) de stellingen waaruit dat martelaarschap blijkt:

- niemand in mijn bedrijf kan mijn werk doen als ik er niet ben
- ik wil volledige overgave aan mijn baan en bedrijf tonen
- ik wil niet dat anderen denken dat ik vervangbaar ben
- ik voel me schuldig als ik betaald verlof opneem.

Vergeleken met Generatie X (geboren tussen 1960 en 1980) en babyboomers (geboren tussen 1945 en 1960) zijn millennials aanzienlijk minder geneigd betaalde vakantiedagen op te nemen. Een behoorlijk offer, want vanwege hun leeftijd krijgen millennials in de VS ook nog eens minder vakantiedagen toebedeeld dan oudere werknemers.

Het lijkt erop dat millennials meer geobsedeerd zijn door hun werk dan de andere leeftijdsgroepen. Dat zou wel eens kunnen leiden tot nieuwe normen over vakantie en vrije dagen, want in de VS bestaat de helft van de werknemers inmiddels uit millennials. Eén op de vier millennials heeft al een managementspositie.

De neiging van millennials tot martelaarschap op de werkvloer zou wel eens verklaard kunnen worden uit toegenomen narcisme. Vond in de jaren vijftig van de vorige eeuw slechts 12% van middelbare scholieren zich ‘een belangrijk persoon’, in de jaren negentig gold dat voor maar liefst 80%.

“Het gevoel het onvervangbare centrum van de wereld te zijn en denken dat niemand jouw werk kan doen, staat haaks op de werkelijkheid en leidt tot een misplaatst gevoel van belangrijkheid. Bovendien zou je mogen verwachten dat jongeren juist minder onmisbaar zijn, zeker in de ogen van leidinggevenden”, zegt Tomas Chamorro Premuzic, Professor Business Psychology aan de Columbia Universiteit.

Er zijn ook andere factoren die millennials ervan weerhouden vrij te nemen. De mobiele telefoon en het internet zorgen ervoor dat het werk nooit klaar is; voor deze generatie is dat een gegeven.

Daarnaast zijn millennials begonnen met werken in economisch roerige tijden. Dat leidt bij hen tot angst om opslag of promotie mis te lopen als vakantie wordt opgenomen. Twintig procent vreest zelfs zijn baan te verliezen door er tussenuit te gaan.

Die angsten zijn ongefundeerd, want het overgrote deel van leidinggevenden meent dat vakantie leidt tot hogere productie en een betere werksfeer. Minder vakantie en vrije tijd leiden tot meer stress en meer ontevredenheid over de werkgever en de eigen prestaties. Saillant detail: werknemers die minder vaak vakantiedagen opnemen blijken minder vaak een bonus of opslag te krijgen.

Het advies aan leidinggevenden is dan ook om millennials actiever te stimuleren om vrij te nemen, zodat hun onzekerheid verdwijnt en de hoeveelheid burn outs beheersbaar blijft. Uiteindelijk zal dat de productiviteit ten goede komen.

Foto: ITU Pictures

Plaats een reactie