Trek naar de stad bemoeilijkt strijd tegen honger

AllAfrica  | 20 October 2017 - 07:0020 Oct - 07:00

In de hoop op een beter bestaan trekken steeds meer mensen in ontwikkelingslanden naar de steden. Uit onderzoek van de VN blijkt dat deze trek een negatieve invloed heeft op het streven om honger en armoede in 2030 uit te bannen, schrijft AllAfrica.

Op dit moment woont 40 procent van alle Afrikanen in stedelijke gebieden en in 2050 zal dat 56 procent zijn. In 1950 was dit nog slechts 15 procent. Volgens recent onderzoek van de de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, bemoeilijkt deze trek naar de stad de strijd tegen honger en armoede.

Het FAO-rapport stelt dat het platteland van grote betekenis is voor de economische groei van ontwikkelingslanden, op voorwaarde dat het agrarische potentieel optimaal kan worden ontwikkeld. Sterker, voor het uitbannen van honger en armoede in 2030 is vooruitgang van plattelandsgebieden cruciaal, aldus José Graciano da Silva, de directeur-generaal van de FAO.

Maar juist die groei wordt gehinderd doordat miljoenen jonge arbeidskrachten naar de stad trekken. Tot 2030 groeit de bevolking in de steden met 50 procent tegenover 25 procent op het platteland. Jongeren zijn waarschijnlijk echter beter af als ze juist niet naar stedelijke gebieden vertrekken.

Elk jaar zijn er in Afrika zo’n 3 miljoen nieuwe banen te vergeven, terwijl zo’n 10 tot 12 miljoen jongeren de arbeidsmarkt betreden. Daarom is het niet verwonderlijk dat velen kansen zoeken door de Middellandse Zee over te steken, aldus het hoofd van de FAO.

Het FAO-rapport bepleit grotere aandacht voor planning in agrarische gebieden om de banden tussen kleinere stedelijke centra en de omliggende plattelandsgebieden te versterken en daarmee de ontwikkeling van het platteland te stimuleren.

Annie Spratt

Plaats een reactie