Zweden is gestresst

BBC / 360  | 28 August 2019 - 14:0028 Aug - 14:00

Zweden is niet direct het eerste land waar je aan denkt als het om stress of burn-outs gaat. Al is het maar omdat slechts 1 procent van de Zweden 50 uur of meer per week werkt en omdat alle inwoners er recht hebben op een vakantie van ten minste vijf weken. Daarnaast zijn flexibele werktijden wijdverbreid, kent Zweden het meest genereuze beleid voor ouderschapsverlof ter wereld en wordt kinderopvang ook nog eens gesubsidieerd.

Toch is het aantal mensen dat wordt gediagnosticeerd met chronische stressgerelateerde ziekten de afgelopen jaren snel gegroeid. Sterker nog, volgens het Zweedse Sociaal Verzekeringsinstituut waren stressgerelateerde ziekten de belangrijkste reden voor ziekteverzuim in 2018: ze veroorzaakten in alle leeftijdsgroepen meer dan 20 procent van het verzuim.

Vooral onder jongere werknemers is de stijging spectaculair. Sinds 2013 is het aantal gevallen onder 25 tot 29-jarigen met 144 procent gestegen. Dat vrouwen vaker ziek zijn door uitputting dan mannen, komt volgens experts doordat vrouwen nog steeds meer tijd besteden aan het huishouden, ongeacht of ze kinderen hebben of niet. Bovendien zijn vrouwen oververtegenwoordigd in stressvolle zorgbanen.

Desondanks is de stijging merkbaar bij zowel vrouwen als mannen in uiteenlopende arbeidssectoren. Over het waarom ervan lopen de meningen van deskundigen uiteen. Wel lijkt er enige consensus te bestaan over de culturele norm die voorschrijft dat Zweden al vanaf jonge leeftijd onafhankelijk moeten zijn, terwijl in de meeste andere landen de ondersteunende rol van gezin en familie veel groter is.

(BBC, Londen)

» Lees meer Wereldnieuws

Plaats een reactie