Oase in de woestijn

Daily News & Analysis / 360  | 16 September 2019 - 10:0016 Sep - 10:00

In het Indiase dorpje Aanore werkt de gemeenschap samen om het dorp waterproof te maken.

» Lees dit artikel in de Reader

Aanore is een gehucht in het noorden van Maharashtra. Het heeft 95 huizen en ligt 350 kilometer van Mumbai. Dit dorpje blijkt een rolmodel voor andere dorpen in het land die te lijden hebben van droogte tijdens het zomerseizoen.

Volgens de cijfers van de overheid kampen meer dan 20.000 Indiase dorpen met droogte. De cijfers onthullen ook dat een miljoen stuks vee in 1300 voederkampen worden gehouden en dat meer dan 5000 dorpen water geleverd krijgen met behulp van tankwagens.

Sandeep Patil, voormalig lid van de districtsraad van Jalgaon in Maharashtra, is de architect van de verandering die er in drie maanden tijd voor zorgde dat Aanore voldoende water had. Volgens Patil hadden ze een lijst met taken gemaakt: elke druppel water opvangen, twee bomen planten voor elk huis, elk familielid moet meedoen aan het bouwen van dammen, en zo verder.

‘We namen deze besluiten unaniem aan in de vergadering van de gemeenteraad en besloten om ze heel nauwgezet toe te passen. We vroegen ook aan de dorpelingen om niet na elke maaltijd hun handen op hun bord te wassen. We vroegen hen om hun handen dicht bij de bomen te wassen die voor hun huis waren geplant. Ook lieten we het rioolwater in de bezinkput lopen. Deze kleine veranderingen hielpen om het lage grondwaterpeil weer te verhogen en het water te verbeteren. Al na drie maanden begonnen de bronnen en handpompen die droog waren komen te staan, weer vol te lopen. Dat was genoeg voor de veestapel van ons dorp,’ vertelt Patil.

MOGEN WE EVEN JE AANDACHT?
Dit artikel krijg je van 360 cadeau. We geloven dat internationale context leidt tot een beter begrip van de wereld om ons heen. Daarom zijn we blij als je dit artikel voor ons deelt. Nog blijer zijn we als je je bij ons aansluit: Probeer nu 5 nummers voor maar 15 euro. Duurt een paar minuten, stopt automatisch.
Bedankt

“De maatregelen in Aanore tegen het watertekort: elke druppel water opvangen, twee bomen planten voor elk huis, elk familielid moet meedoen aan het bouwen van dammen.”

Ook Tukaram Patil, een zakenman in Dhule die oorspronkelijk uit Aanore komt, was gekomen om zijn vroegere dorpsgenoten te helpen.

Aanvankelijk was het dorp in verschillende groepen en subgroepen verdeeld, maar ‘we hebben hen ervan overtuigd dat ze door samen te werken het aanzien van hun dorp konden verbeteren. Tijdens de parlementsverkiezingen vormden we zo’n eenheid dat niemand vóór twee uur in de middag ging stemmen. Mensen hadden besloten om eerst aan de dam te werken en daarna te gaan stemmen. Na twee uur gingen alle dorpe-lingen in de rij voor het stembureau staan en om vier uur ’s middags had 100 procent gestemd.’

Een tweede zakenman, Bajirao Patil uit Nashik en inwoner van Aanore, doneerde 1200 jonge boompjes om voor elk huis te planten. Zijn bedoeling is om daar in het moessonseizoen nog eens 1700 boompjes bij te doen. Bajirao Patil: ‘We willen de vroegere tijd terugbrengen, toen er overal in en om het dorp weelderige groene bomen stonden. In die tijd speelden we ook ’s zomers buiten, en dan hadden we nooit last van een verbrande huid of van de verzengende hitte. Nu kunnen we ’s zomers niet naar buiten. We willen die tijd van vroeger terugbrengen; toen waren er ook wel problemen, maar het was hier mooi en we waren heel dicht bij de natuur.’

“Het dorp Aanore heeft laten zien dat als er bewust iets wordt gedaan, we ook in de woestijn een oase kunnen scheppen”

Activist en hoofd van de plaatselijke school Ranjeet Shindle werkte mee aan de veranderingen in het dorp. Ook hij is blij met de nieuwe eenheid in de gemeenschap. Volgens hem worden stukken land die ooit groen waren, nu woestijn omdat er zo veel bomen worden omgehakt. ‘Het dorp Aanore heeft laten zien dat als er bewust iets wordt gedaan, we ook in de woestijn een oase kunnen scheppen. We zijn blij dat onze inspanningen vruchten afwerpen. We hopen dat de overheid dit model overal in Maharashtra invoert.’

Auteur: Sudhir Suryawanshi

Daily News & Analysis
India | dagblad | oplage 235.000

Eigendom van een grote persgroep. Richt zich op de grootstedelijke jeugd. Jonge broadsheetkrant met commerciële uitstraling en veel interactiviteit.

Plaats een reactie

© Unsplash