Boze twintigers

Kort wereldnieuws | Al Bawaba  |  6 October 2020 - 16:00 6 Oct - 16:00

De werkloosheid in Jordanië bedraagt 23 procent en vooral veel twintigers zijn werkloos. Daarom introduceerde de regering onlangs een verplicht eenjarig militair en civiel programma voor die leeftijdsgroep, bedoeld om kansen op werk te vergroten.

Het voorstel geldt in eerste instantie alleen voor diegenen die in 1995 zijn geboren. Wie studeert, voltijds werkt of in het buitenland woont, komt niet in aanmerking. Vrouwen uit 1995 krijgen een opleiding van negen maanden, want zij zijn vrijgesteld van het militaire opleidingsdeel. Deelnemers krijgen een maandelijkse toelage van zo’n 120 euro.

Leuk bedacht, maar veel freelancers en deeltijdwerkers uiten op sociale media hun woede, omdat hun huidige werkzaamheden meer opleveren dan het verplichte militaire programma. Velen zijn enig kostwinner en door het programma dreigt een armoedeval voor hun gezin. Ze beschuldigen de regering ervan het werkloosheidscijfer cosmetisch te willen terugdringen om zo de economische crisis te kunnen bagatelliseren.

Al Bawaba | Amman

» Geen tijd om 943 kranten wereldwijd bij te houden? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang onze selectie in uw inbox.

Plaats een reactie