Het Engels, de wereldtaal met een slecht geweten

Is Engels, de meest gesproken taal op aarde, een ‘geschenk’ uit de hemel of een veelkoppig ‘monster’? Beide opvattingen leiden af van waar het werkelijk om draait.