De prijs van sociale ongelijkheid

Boston Review  | 10 December 2011 - 08:3910 Dec - 08:39

De Denen leven de Amerikaanse droom.

In de Verenigde Staten leven 46 miljoen mensen onder de armoedegrens. De Boston Review schetst hoe het ook voor veel werkende Amerikanen onmogelijk is geworden om een ziektekostenverzekering te betalen. De prijs voor een ziektekostenverzekering is de afgelopen 10 jaar met 147 procent gestegen.

In onderstaande TEDtalk legt de Britse onderzoeker Richard G. Wilkinson, emeritus hoogleraar sociale ongelijkheid, uit wat economische ongelijkheid kost. In maatschappijen met een grote inkomenskloof zoals de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is de levensverwachting lager, het wantrouwen groter, de criminaliteit hoger, zijn er meer tienerzwangerschappen, meer ongediplomeerde schoolverlaters, meer geesteszieken en is er minder sociale mobiliteit.

Wilkinson baseert zich op harde cijfers van onder meer de Wereldbank en Unicef, die hij ook laat zien tijdens zijn presentatie. Een interessante bevinding is dat het nationale inkomen per hoofd van de bevolking en economische groei geen invloed hebben op het welzijn van mensen en inkomensverschillen wel.

De verschillen in bijvoorbeeld het aantal moorden, gevangenen en psychiatrische patiënten zijn bijzonder groot. In Canada, een land met weinig inkomensverschillen, komen in sommige provincies 15 moorden per miljoen inwoners voor. In de Verenigde Staten vinden in sommige staten 115 moorden per miljoen inwoners voor.

“Als Amerikanen de Amerikaanse droom willen leven, moeten ze naar Denemarken gaan”, zegt Wilkinson.

Plaats een reactie