Finance Watch in strijd tegen machtige bankiers

Der Tagesspiegel/Presseurop  | 24 February 2012 - 10:3224 Feb - 10:32

De financiële lobby in Brussel lijkt oppermachtig. Europa heeft een antilobby in de arm genomen: Finance Watch.

Joost Mulder kent alle trucs. Vijf jaar lang bewerkte de slimme Nederlander in opdracht van financiële instellingen het Brusselse wetgevingsapparaat. Van het politieke spel in het web van EU-Commissie, Europees Parlement en ministerraden van de 27 regeringen maakte hij zijn beroep. Joost Mulder (31) spreekt vier talen, kent iedereen en beweegt zich soepel over de Brusselse politieke bazaar, kortom een voorbeeldig lobbyist.

De ene keer slaagde hij er samen met zijn collega’s in wetsontwerpen in de kiem te smoren. Een andere keer wist hij verordeningen die gevoelig lagen al in het eerste conceptstadium los te peuteren bij ambtenaren van de EU-centrale, om zo tijdig een stroom bezwaren van een flink aantal ogenschijnlijk onafhankelijke bronnen te organiseren. En wanneer het onmogelijk bleek om een onwelgevallige paragraaf via de EU-Commissie of het Europees Parlement te laten schrappen, dan was het zaak om een minderheidsblokkade in de Europese Raad op touw te zetten.

“Betaal mij een honorarium van tienduizend euro en ik zorg ervoor dat uw positie in de ministerraad onderwerp van gesprek wordt, dat beloven lobbyisten hun klanten graag”, beweert Mulder. Maar daar moet nu verandering in komen. Mulder is namelijk overgestapt naar het andere kamp. Toen financiële lobbyisten het vorig jaar presteerden om “afzonderlijke regeringen te chanteren onder dreiging van het weghalen van kapitaal en het verlies van banen, was voor mij de maat vol”, vertelt hij. Tegenwoordig prijkt op zijn visitekaartje als PR-hoofd van Finance Watch de slogan ‘Making finance serve the society’ (‘De financiële sector in dienst stellen van de samenleving’).

Ook hier is hij aangenomen om lobbywerk te verrichten. Alleen doet hij dat nu voor een in de Brusselse politieke arena uniek bedrijf. Bij Finance Watch nemen ervaren financiële specialisten het op tegen de machtige lobby in hun sector, in een poging de financiële sector te laten terugkeren naar zijn feitelijke doel: het leveren van financiële diensten voor productieve doeleinden.

Het gaat om een niet eerder vertoond experiment. Deze nieuwe lobbygroep, die de financiële markten aan banden moet leggen, werd formeel benoemd, en wel door de wetgevers zelf.

Uitgangspunt daarvoor was een fenomeen dat pas bij het uitbreken van de financiële crisis in de herfst van 2008 duidelijk zichtbaar werd: voor de verwerking van de oorzaken van de crisis bleken geen ervaren deskundigen beschikbaar die volledig onafhankelijk van de financiële sector werkten. Op alle niveaus werd de toon aangegeven door bankiers, fondsmanagers of door hen gefinancierde experts.

Lees het volledige artikel uit Der Tagesspiegel op de site van Presseurop.

(Tekening van Elena Ospina)

Plaats een reactie