Spanje heeft een historisch pact nodig

El País/Presseurop  | 29 March 2012 - 06:4029 Mar - 06:40

Spanje heeft te maken met een ernstige recessie, massale werkloosheid en een hoog tekort, ondanks hervormingen en bezuinigingen. Het land heeft een historisch pact nodig met stimuleringsmaatregelen om het democratisch vertrouwen te herstellen, aldus een Spaanse commentator.

Honderd dagen na het aantreden van de regering met een absolute meerderheid, kan Rajoy ten minste bogen op drie grote economische hervormingen in drie domeinen: de arbeidsmarkt, de financiën en de begrotingsstabiliteit. Los van onze mening over elk van deze onderwerpen (die alle hetzelfde beogen, namelijk de door Brussel opgelegde verplichtingen nakomen en de financiële markten geruststellen), van een gebrek aan daadkracht kan de regering van de Partido Popular in elk geval niet worden beticht.

Tot nu toe zijn de resultaten echter achtergebleven bij de verwachtingen. De EU is wantrouwend en Spanje heeft Italië inmiddels ingehaald. Ons land staat nu bovenaan de lijst van landen die door risicopremies in moeilijkheden zijn geraakt en bevindt zich in de gevarenzone waarover investeerders in de eurozone zich grote zorgen maken.

Bovendien is de Spaanse economie de afgelopen dagen doelwit geweest van scherpe kritiek in de voornaamste internationale financiële bladen, in rapporten van investeringsbanken en, paradoxaal genoeg, van de kant van de Italiaanse premier Mario Monti (“Spanje baart heel Europa grote zorgen”).

Waarschijnlijk wees Monti met de vinger naar Spanje om de aandacht van de markten af te leiden van de eigen binnenlandse problemen en het broze karakter van zijn hervormingsbeleid. Die politiek van een buurland schade toebrengen, van het ieder voor zich, was tijdens de Grote Depressie heel gewoon.

Lees het volledige artikel uit El País in een Nederlandse vertaling op de site van Presseurop.


Werk, werkloosheid, vacatures, contracten (vast en flex), bezuinigingen en creativiteit zijn een belangrijk thema in het nieuwe nummer van 360.

(Protesterende punkers in Spanje. Foto van Francisco Lopez)

Plaats een reactie

We bouwen aan een "oorlogseconomie" (El País/Presseurop)