Mars en Venus, 10 jaar later

El País/Presseurop  | 13 April 2012 - 06:1913 Apr - 06:19

De Amerikanen geloven in de god van de oorlog, terwijl de Europeanen zich laten leiden door de godin van de liefde, beweerde de Amerikaan Robert Kagan in 2002. Maar tien jaar later, na Irak en Afghanistan en na de Europese crisis, is deze controversiële stelling op losse schroeven komen te staan.

Het is hoog tijd om toe te geven dat wij verschillend zijn, verklaarde Robert Kagan tien jaar geleden. Het was een uitspraak die een felle polemiek teweegbracht. In zijn artikel “Power and Weakness” dat in 2002 in Policy Review werd gepubliceerd, schreef Kagan dat de Amerikanen afkomstig zijn van Mars (de god van de oorlog), terwijl de Europeanen van Venus (de godin van de liefde) komen.

Hij stelde dat de Amerikanen in een op Thomas Hobbes geïnspireerde wereld leven, die in het teken staat van het gebruik van geweld, terwijl de Europeanen in een kantiaanse wereld leven (of beweren te leven), waar het recht en de instellingen de dienst uitmaken.

In een tijd waarin Europa er alles aan deed om macht en geweld uit te bannen, zouden de Verenigde Staten deze twee middelen juist aangrijpen om de wereld naar hun evenbeeld te vormen. Toen er een einde kwam aan de Koude Oorlog, zo voegde Robert Kagan er in zijn essay aan toe, verheugden de Europeanen zich op een leven in een gelukkige wereld. De gebeurtenissen van 11 september toonden echter aan dat die wereld zich niet had ontwikkeld zoals zij hadden gewenst. Maar in plaats van de realiteit op dat moment onder ogen te zien, probeerden ze deze te negeren.

Lees het volledige artikel uit El País in een Nederlandse vertaling op de site van Presseurop.
(Foto van United States Forces – Iraq)

Plaats een reactie