Ook CO2-uitstoot kent creatief boekhouden

The Guardian/Presseurop  | 24 April 2012 - 09:5924 Apr - 09:59

Het EU-plan voor het verminderen van de CO2-uitstoot wordt bejubeld als het meest ambitieuze project in zijn soort. Maar onduidelijke criteria en grillige berekeningen roepen twijfels op over het succes van de tot nu toe ondernomen stappen.

Op internationaal klimaatgebied verdient de EU alle lof. Tijdens de klimaattop in Durban werd er een routekaart naar een tweede Kyoto-verdrag doorgedrukt, en luchtvaartmaatschappijen wereldwijd kregen een systeem opgelegd waarbij ze moeten gaan betalen voor hun koolstofdioxide-uitstoot.

Maar de EU heeft vooral zijn goede wil getoond met een stel baanbrekende uitstootverlagende maatregelen op het eigen grondgebied: de “20-20-20”-doelstellingen. In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen tot 20% van het niveau van 1990 zijn teruggebracht en moet het aandeel duurzame energiebronnen tot 20% van het totale energie-aanbod zijn toegenomen. Daarnaast werd er op vrijwillige basis besloten de energie-efficiëntie met 20% ten opzichte van het niveau van 2005 te laten toenemen, en verplicht de EU zichzelf ook om in 2020 10% van de brandstof voor transport uit duurzame energiebronnen te laten komen.

De EU-directoraten voor klimaat en milieu worden bemand door de meest getalenteerde en toegewijde vrienden van de aarde die je maar kunt vinden. Maar wat gebeurt er als een cultuur van creatieve boekhouding vanwege politiek opportunisme ervoor zorgt dat de doelen waaraan ze werken van al hun geloofwaardigheid worden ontdaan?

Lees het volledige artikel uit The Guardian in een Nederlandse vertaling op de site van Presseurop.(Foto van Ian Britton)

Plaats een reactie

Ook CO2-uitstoot kent creatief boekhouden (The Guardian/Presseurop)