Verlaten Oost-Europese bejaarden en kinderen blijven achter zonder zorg

Die Zeit  |  2 July 2012 - 10:15 2 Jul - 10:15

Zorgmigratie veroorzaakt problemen voor ouderen en jongeren in Oost-Europa.

In Duitsland werken naar schatting 100.000 tot 200.000 thuishulpen en verpleeghulpen uit Oost-Europa. Het gaat in de meeste gevallen om vrouwen die in hun eigen land niet genoeg verdienen om hun gezin te kunnen onderhouden. Werken in Duitsland betekent een beter salaris, maar ook minder of soms helemaal geen zorg meer voor hun eigen bejaarde ouders.

Die Zeit schetst de dilemma’s en gewetensproblemen van Oost-Europese werknemers in de Duitse zorg. Ze zetten zich in voor Duitse bejaarden en hulpbehoevenden terwijl ze weten dat hun eigen ouders eenzaam thuis zitten. Ook laten deze vrouwen vaak kinderen achter, bij familie, of alleen thuis.

De zorgmigratie brengt meer problemen met zich mee. Net als in Nederland worden thuishulpen en bejaardenverzorgsters in Duitsland slecht betaald en hebben ze vaak oproepcontracten, nulurencontracten of helemaal geen formele arbeidsovereenkomst. Dat maakt deze arbeidskrachten kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik. Ze zijn afhankelijk van het inkomen dat ze in Duitsland verdienen en zullen niet snel klagen over misstanden. Bovendien zijn ze slecht vertegenwoordigd bij officiële instanties.

Ook de betaalde zorg in Oost-Europa lijdt onder de uittocht van verpleegkundigen en ziekenverzorgsters. Sommige Oost-Europese landen kennen een nog sterkere vergrijzing dan Duitsland.

(Een oude vrouw in Krakau. Foto van Christopher Walker)

Plaats een reactie