Meer overstromingen, droogtes, branden en recordtemperaturen in 2021

In 2021 kende Europa meer overstromingen, droogteperioden en bosbranden dan ooit, terwijl de temperatuur tot recordhoogte steeg.