Bulgaren en Roemenen voelen zich nog geen volwaardige EU-burgers

Sega/Presseurop  | 20 October 2012 - 09:5120 Oct - 09:51

Discriminatie bij sollicitaties, dreigen met het opnieuw invoeren van visa… Ruim vijf jaar na hun toetreding tot de Europese Unie worden Bulgaren en Roemenen nog altijd behandeld als tweederangsburgers, stelt commentator Svetoslav Terziev uit Sofia spijtig vast. En dat lijkt niemand een probleem te vinden, ook hun eigen leiders niet.

Nog even en we moeten ons verontschuldigen voor wat we zijn. Een aantal grote Europese landen zien met angst en beven het beslissende jaar 2014 naderen, het jaar waarin Bulgaren en Roemenen officieel zonder enige restrictie toegang hebben tot de arbeidsmarkt in andere lidstaten van de Europese Unie. Sommige zijn al druk bezig met het bedenken van argumenten om dat te verhinderen en bestempelen de burgers van die landen daarmee definitief tot tweederangs Europeanen.

Het idee van Nederland om de ‘fout’ van de vroegtijdige toetreding van Boekarest en Sofia in 2007 te herstellen door in elk geval te proberen hen de toegang te versperren tot de Schengenruimte, heeft veel bijval gekregen van landen als Duitsland, België en Finland. Ook Frankrijk heeft een bijdrage geleverd met zijn campagne tegen de Roma, die gepaard gaat met een groeiend wantrouwen tegen Bulgaren en Roemenen in het algemeen. Maar het is Groot-Brittannië dat helder heeft geformuleerd wat iedereen al in zijn hoofd had, namelijk dat Sofia en Boekarest wel officieel in de EU blijven (het is ook niet echt mogelijk om ze uit de Unie te zetten), maar dat de burgers van die landen een visumplicht opgelegd krijgen. Een maatregel waarmee in één klap een einde wordt gemaakt aan de ongerustheid van de Nederlanders over het opheffen van de binnengrenzen, de weerzin van de Fransen tegen de komst van buitenlandse Roma en de angst van de Britten dat de meest onzekere en slechtst betaalde baantjes hen worden afgepakt.

Buitenlandse sollicitanten elimineren

Het is zeker geen toeval dat twee gebeurtenissen die geen enkele ruimte laten voor misverstanden op hetzelfde moment komen. Op 7 oktober heeft Theresa May, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, de belangrijkste Europese overeenkomst waarin het vrije verkeer van personen is vastgelegd, letterlijk verscheurd en voorgesteld dit recht voor de burgers van “sommige landen” te schrappen. Het was voor iedereen duidelijk dat het hier om Bulgarije en Roemenië ging. De volgende dag maakte de Bulgaarse europarlementariër Ivaïlo Kalfine (Socialistische partij) het antwoord bekend van eurocommissaris sociale zaken László Andor op zijn verzoek van 11 juli van dit jaar om onderzoek te doen naar de discriminatie van Bulgaren en Roemenen in Groot-Brittannië. “Geen bijzonderheden” was in het kort de conclusie van Brussel na zich twee maanden over het onderwerp te hebben beraden.

Lees het volledige artikel uit Sega in een Nederlandse vertaling op de site van Presseurop.
(Foto van Dennis Jarvis)

Plaats een reactie