De Duitse plagiaatjagers van VroniPlag

Hamburger Morgenpost  | 11 February 2013 - 13:3511 Feb - 13:35

Hoe vrijwilligers met een wiki gepromoveerde ministers ten val brengen.

Martin Heidingsfelder jaagt op gepromoveerde Duitse prominenten. Dankzij zijn speurwerk, dat hij samen met vrijwilligers uitvoert via het platform VroniPlag, zijn al talloze Duitsers hun doctortitel kwijtgeraakt. Het meest recente geval: de Duitse minister van Onderwijs Annette Schavan. Volgens VroniPlag heeft zij plagiaat gepleegd. Ze trad af nadat de Heinrich-Heine-Universität waar zij 32 jaar geleden promoveerde haar titel introk. Eerder traden al minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg en Silvana Koch-Mehrin, vicepresident van het Europese Parlement, af wegen door VroniPlag ontdekt plagiaat in hun proefschriften. In totaal hebben negen Duitsers hun doctortitel verloren na onderzoek van VroniPlag.

Schavan wordt opgevolgd door Johanna Wanka, die eveneens 32 jaar geleden promoveerde. Heidingsfelder heeft aangekondigd ook haar proefschrift op plagiaat te gaan controleren.

VroniPlag bestaat sinds 28 maart 2011. De plagiaatjagers vergelijken pagina’s tekst uit proefschriften met bestaan de werken. Vervolgens publiceren ze een ‘plagiaatbarcode’ waarin te zien is hoeveel pagina’s in een dissertatie overgeschreven zijn.

(Archiefkluizen van de universiteitsbibliotheek van de TU Berlijn. Foto van Juliane K.)

Plaats een reactie