Wall Street Journal: "Het wordt tijd dat Nederland zijn excuses aanbiedt"

The Wall Street Journal  | 30 July 2015 - 10:2530 Jul - 10:25

In een opiniestuk in The Wall Street Journal vragen Abraham Cooper en Manfred Gerstenfeld Nederland om excuses voor de behandeling en vervolging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn buitenproportioneel veel Joden vermoord. De overheid werkt mee aan de vervolging en de deportatie van Joodse Nederlanders. Naar Japans voorbeeld zou ook Nederland zijn excuses moeten aanbieden voor de slechte behandeling van de Joden in de Tweede Oorlog. Dat schrijven Abraham Cooper en Manfred Gerstenfeld in een opiniestuk in _The Wall Street Journal_.

Vrijwel alle landen hebben hun verontschuldigingen aangeboden voor wandaden en misdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog, schrijven Cooper en Gerstenfeld. Nederland is een opvallende uitzondering. En dat terwijl de Nederlandse Spoorwegen, een staatsbedrijf, de Nederlandse politie en veel Nederlandse ambtenaren actief hebben meegewerkt aan de vervolging en het transport van Joden naar de vernietigingskampen. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog vertoonde de rijksoverheid een opvallende onverschilligheid jegens het lot van de Joden in de vernietigingskampen en de overlevenden.

De Nederlandse overheid en voormalig koningin Beatrix hebben een geschiedenis van het ontwijken van excuses als het om de Jodenvervolging gaat. Het wordt volgens Cooper en Gerstenfeld tijd dat de jonge generatie opstaat en excuses eist.

(Een razzia in Amsterdam.)

Plaats een reactie