Meer vrijheid voor vrouwen in Saoedi-Arabië

Arab News | Riyad  |  1 February 2019 - 15:38 1 Feb - 15:38

De Saoedische Rahaf al-Qunun (18) ontvluchtte het voogdijsysteem en roept vrouwelijke landgenoten op hetzelfde te doen. Volgens hoofdredacteur van Arab News doet de hype over deze zaak geen recht aan alle hervormingen die in Saoedi-Arabië gaande zijn.

» Lees dit artikel in de Reader

De mannelijke voogdij over de vrouw in Saoedi-Arabië – of waar dan ook ter wereld – is verkeerd en discriminerend, en alle vormen van deze achterhaalde praktijk zouden moeten worden afgeschaft. Saoedi-Arabië telt, los van een handvol conservatieven die zulke maatregelen onderschrijven, legio fervente tegenstanders die dag en nacht werken om de status quo te veranderen. Iedereen die de grote, snelle veranderingen in ons land op de voet volgt, zal moeten toegeven dat op deze constatering 
weinig is af te dingen. Sinds de lancering van Vision 2030 [het ambitieuze plan van kroonprins Mohammed bin Salman om sociale en economische hervormingen door te voeren] hebben vrouwen meer rechten gekregen en is hun positie op een voor dit land historisch ongekende manier verbeterd.

Natuurlijk roepen critici dat, bijvoorbeeld, de opheffing van het rijverbod voor vrouwen, een halfjaar geleden, veel te lang op zich heeft laten wachten. Het tegenargument is: beter laat dan nooit. Het gaat erom dat vrouwen nu, net als mannen, achter het stuur kunnen gaan zitten, wat hun leven 
een stuk makkelijker heeft gemaakt. Bovendien kan het niemand zijn ontgaan dat de strenge kledingvoorschriften zijn versoepeld. Hoewel van zowel mannen als vrouwen wordt verwacht dat ze zich decent kleden, zijn vrouwen nu vrij in hun keuze een nikab, een hidjab of helemaal geen hoofdbedekking te dragen. Vrouwen mogen inmiddels in vrijwel alle sectoren 
werken en de verschillende vormen van segregatie op werkplekken en in openbare ruimtes worden opgeheven.

Stemrecht

Critici zullen terecht tegenwerpen 
dat vrouwen nog steeds geen stemrecht hebben, of wijzen op de vrouwenactivisten die afgelopen zomer, op beschuldiging van samenwerking met organisaties of landen die het koninkrijk vijandig gezind zijn, onder bedenkelijke omstandigheden zijn gearresteerd. Feit is dat mannen ook geen stemrecht hebben, want het koninkrijk heeft geen verkiezingen. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad kunnen vrouwen niet alleen stemmen, maar zich ook verkiesbaar stellen. Wat de legitieme zorgen omtrent de omstandigheden van de arrestatie en de opsluiting van de vrouwelijke activisten betreft: laten we vooral voor ogen houden dat iedereen onschuldig is totdat schuld is bewezen. Het is te betreuren dat een aantal lokale kranten de verdachten publiekelijk aan de schandpaal heeft genageld, nog voordat een rechter uitspraak heeft gedaan. Dat is niet alleen onprofessioneel, maar vooral ook onethisch. En wat het gevangenispersoneel betreft, als blijkt dat ze buiten hun boekje zijn gegaan, dan moeten ze – en, daar ben ik van overtuigd, zullen ze – daarvoor ter verantwoording worden geroepen, zoals dat ook is gebeurd met de moordenaars van wijlen onze collega Jamal Khashoggi.

MOGEN WE EVEN JE AANDACHT?
Dit artikel krijg je van 360 cadeau. We geloven dat internationale context leidt tot een beter begrip van de wereld om ons heen. Het biedt nieuwe invalshoeken op een werkelijkheid die overal anders is. Bovendien maken we relevante, originele en mooie verhalen graag toegankelijk voor een groot publiek. Deel dit artikel als onze missie je aan het hart gaat. Of, nog beter, sluit je aan bij 360 met een (proef / cadeau) – abonnement. Doneren kan ook als je niet genoeg tijd vindt om te lezen, maar 360 wil steunen in haar voortbestaan.
Bedankt

Hebben Saoedische vrouwen dan al hun rechten verworven? Het antwoordt hierop is uiteraard: nee. Er valt nog veel werk te verzetten, zeker op het gebied van vrij reizen. Maar met alle razendsnelle, positieve veranderingen die plaatsgrijpen, wankelt het voogdijsysteem op zijn laatste benen, en afschaffing is dan ook slechts een kwestie van tijd. Zo’n achterhaalde praktijk gaat simpelweg niet samen met de doelen van Vision 2030. Zoals de afgelopen tijd is gebleken, zijn moderne maatregelen, zoals de recente wet tegen seksuele intimidatie, veel effectiever dan leden van de beruchte – opgeheven – zedenpolitie de straten te laten afschuimen ‘ter bevordering van de deugd en ter voorkoming van 
de ondeugd’. In de afgelopen maanden zijn bioscopen heropend en vonden grote, gemengde evenementen, liveconcerten en straatfeesten plaats, 
zonder dat er ook maar één noemenswaardig incident is voorgevallen. Dit 
is zonder meer een prestatie, en een goede graadmeter.

Politieke draai

Het is dan ook heel hinderlijk om te zien dat sommige anti-Saoedische mediakanalen de zaak van de weggelopen tiener Rahaf al-Qunun een politieke draai weten te geven. In tegenstelling tot eerdere berichten blijken 
de Thaise autoriteiten te hebben ontkend dat Riyad om haar uitlevering heeft verzocht. De hele hype die over deze zaak is ontstaan, doet geen recht aan alle hervormingen die in het koninkrijk tot stand zijn gekomen, en ze doen Rahaf zelf ook geen goed. Ze is per slot van rekening pas achttien jaar. Ik zeg dit met alle respect en in de oprechte hoop dat ze zich veilig en geborgen zal voelen, waar ze ook terecht mag komen. Mijn enige kanttekening is dat ze op die jonge leeftijd de consequenties van een leven als vluchteling misschien niet helemaal kan overzien. Is ze wel voldoende toegerust om het door haar gekozen pad te volgen? Zullen al die mensen die zo hard hebben staan juichen, nog voor haar klaarstaan wanneer haar tweets niet meer trending zijn? Ik weet het niet.

Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken had de zaak naar mijn idee ook beter kunnen aanpakken. 
Het had niet moeten afwachten tot de Thaise autoriteiten de mediaberichten dat Saoedi-Arabië Rahafs uitlevering eiste zouden ontkennen. Het ministerie had meteen een verklaring moeten uitgeven dat het een familiekwestie betreft waarmee de regering niets te maken heeft. Als er, tot slot, zo nodig een voogdijsysteem moet zijn, dan 
doet het koninkrijk er beter aan de eigen diplomaten te bevoogden, met name de zaakgelastigde in Thailand. Om de Thaise autoriteiten ten overstaan van een heel leger aan verslaggevers en tv-camera’s te vertellen dat ze Rahaf (een Saoedisch staatsburger) haar smartphone hadden moeten 
ontnemen, is de ultieme faux pas.

Auteur: Faisal J. Abbas

Arab News
Saoedi-Arabië | dagblad | oplage 50.000

Belangrijkste Engelstalige krant in Saoedi-Arabië, richt zich vooral op zakenlieden en diplomaten. Publiceert soms ook stukken uit de Amerikaanse grote kranten. Is opgericht in 1975 en is tegenwoordig de belangrijkste stem van hervormingsgezinde liberalen, inclusief de diaspora die zich in Engeland en de VS heeft gevestigd.

Plaats een reactie