Mexico moet zich verzoenen met Spaanse wortels

Nexos / 360  | 30 April 2019 - 10:0030 Apr - 10:00

Mexicanen zijn verwikkeld in een oud, onopgelost geschil met Spanje. Niet met het echte Spanje, maar met een grotendeels denkbeeldig Spanje, dat is geworteld in de geschiedenis en de behoefte aan een eigen nationaal fundament.

Terwijl de eenheid van Spanje zich eeuwen geleden consolideerde door alles wat niet katholiek was te weren, bestendigde 
de Mexicaanse nationaliteit zich in de negentiende eeuw door het Spaanse verleden te ontkennen. Nog geen driehonderd jaar na de komst van de Spanjaarden verketterde Mexico zijn Spaanse koloniale verleden en voelde het zich meer aangetrokken tot het voorbeeld van de nieuwe landen in de Angelsaksische wereld.

De grote paradox is dat het juist de afstammelingen van de Spanjaarden (de criollos) waren die in de koloniën het anti-Spanjegevoel propageerden. De verbolgen criollos hadden genoeg van hun positie als tweederangsburgers en beschouwden zichzelf trots als Amerikaans en niets anders dan Amerikaans.

Geen beter voorbeeld van deze doorgesneden familiebanden dan Miguel Hidalgo, de vader van de Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijd, de priester die technische vernieuwing en een vrije moraal omarmde. Aan het begin van de negentiende eeuw wierp hij zich ineens vol vuur op als voorvechter van mestiezen, indianen en mulatten die hun sociale ongelijkheid niet langer pikten en wraak zochten. De heftigste kreet die hij uitte was toen 
hij op een lastig moment van zijn 
campagne verkondigde: ‘We zijn de klos. Laten we die Spanjolen eens een lesje leren!’

» Lees verder in de Reader / op Blendle

Plaats een reactie