Door The Jacques Delors Institute - Revive Europe!, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53344262

Hoe kunnen we voorkomen dat de EU uiteenvalt door angst voor de toekomst?

360 | Amsterdam  | 16 May 2019 - 10:0016 May - 10:00

Europese verkiezingen | De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Josep Borell, maakt zich zorgen over de aanzwellende nationalistische geluiden in Europa en in eigen land. Alleen een verenigd Europa kan internationaal nog een rol van betekenis spelen, betoogt de sociaal-democratische minister.

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 t/m 26 mei bespreekt 360 elke dag een opinieartikel uit een internationale krant van een Europese politicus of opiniemaker met zijn of haar visie voor Europa.

‘In deze wereld van wederzijdse afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid, met nieuwe geopolitieke spanningen tussen landen van continentale omvang [red. VS en China], is grootte van belang in termen van invloed, bestuur en veiligheid. Nog meer als we in ogenschouw nemen dat, zoals aangekondigd is, de veiligheid van Europa niet meer gegarandeerd wordt door de militaire steun van Amerika. Bondskanselier Merkel heeft gelijk als ze zegt dat wij Europeanen ons eigen lot in handen moeten nemen.’

Om deze externe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden pleit Borell voor een verdere Europese samenwerking op monetair, fiscaal en sociaal gebied. ‘We kunnen geen sterke rol spelen in de wereld als het Europese project geen gedeelde welvaart brengt.’ Hij roept op tot meer Europese investeringen, nu de rentekosten zo laag zijn. Wat Europa nodig heeft is ‘een Green Deal die de afhankelijkheid van de economie van fossiele brandstof afbouwt, groei stimuleert en nieuwe banen creëer’. ‘Maar,’ zo stelt de Spaanse minister, ‘je kunt niet verwachten van die (te) grote groep mensen die zich zorgen maakt over het einde van de maand, dat ze zich ook zorgen maken over het einde van de wereld. Daarom moet Europa haar klimaatpolitiek verbinden aan de strijd tegen armoede en ongelijkheid.’ Borell ziet dan ook een grote rol voor de EU weggelegd op het gebied van sociale zekerheid zodat burgers zich juist beschermd zien door haar economische beleid en niet bedreigd in hun zekerheid.

Europa moet haar technocratisch en elitistisch imago afschudden en dichter bij de alledaagse problemen van haar burgers staan, aldus de PSOE-minister. ‘Beleidsoplossingen hebben geen nut als die niet voldoende democratisch gelegitimeerd worden.’ De centrale vraag van deze verkiezingen is voor Borell dan ook: ‘Hoe kunnen we voorkomen dat onze Unie uiteenvalt door een angst voor de toekomst die pleit voor een spookbeeld van de natie, beschermd door muren die nooit hoog genoeg reiken om ons af te zonderen van de rest van de wereld?’

Josep Borell is minister van Buitenlandse Zaken in Spanje en lid van de Partido Socialista Obrero Español. Deze partij neemt samen met onder andere de PvdA deel in de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D) in het Europees Parlement.

Lees het volledige opinieartikel in het Spaans op elpais.com (Spaans)

Plaats een reactie