In Portugal positioneert een nieuw liberale partij zich tegenover de socialisten en de sociaal-democraten

360 | Amsterdam  | 18 May 2019 - 09:0018 May - 09:00

Europese verkiezingen | In Portugal doet een nieuwe partij mee aan de Europese verkiezingen: Iniciativa Liberal. De liberale partij wil een einde maken aan de bureaucratie en overheidsinmenging in Portugal en Europa.

In aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 t/m 26 mei bespreekt 360 elke dag een opinieartikel uit een internationale krant van een Europese politicus of opiniemaker met zijn of haar visie voor Europa.

‘Mijn politieke platform maakt zich sterk voor marktwerking, decentralisatie en keuzevrijheid – of het verleggen van de keuze naar de burger – zowel in Portugal als in de Europese Unie,’ schrijft Ricardo Arroja in een opinieartikel op euroactiv.com. ‘Europa is staat voor vrijheid, veiligheid en gerechtigheid, waarin lidstaten zich verenigd hebben om gedeelde fundamentele waarden te verdedigen, zoals respect voor diversiteit en mensenrechten. Ten grondslag hieraan ligt samenwerking, een gedeelde markt en bewegingsvrijheid, maar niet een soevereine unie.’

Arrajo waarschuwt dat het verdedigen van de Europese waarden niet moet leiden tot een ‘federalistische Utopia’, maar pleit wel voor Europa als een geïntegreerde gemeenschap van gedeelde interesses en waarden. ‘Het naleven van het recht en wederzijdse controle op kernwaarden moeten de basisvoorwaarden zijn van het lidmaatschap van de Europese Unie.’

De Portugese liberaal pleit ervoor dat de zeggenschap over binnenlandse immigratiebeleid en belastingpolitiek bij de nationale overheden moet blijven. Ook wil hij dat Europa zich gaat inzetten voor een goed functionerende markt, zonder concurrentiebelemmeringen. ‘Er moet geen ruimte zijn voor het uit politieke overwegingen bevoordelen van bepaalde grote bedrijven, noch voor een Europees belastingbeleid, noch voor elke vorm van corporatisme.’

Ricardo Arroja is econoom en de Europese lijsttrekker van de Portugese liberale partij Iniciativa Liberal. Als zij verkozen worden in het Europese Parlement willen Iniciativa Liberal zich aansluiten bij de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), onder andere de VVD en D66 zijn lid van deze Europese fractie.

Lees het volledige opinieartikel van Ricardo Arroja op euractiv.com (Engels)

Plaats een reactie