‘Minder Europa, meer Zweden’

Europaportalen | Zweden  | 22 mei 2019 - 09:0022 mei - 09:00

Europese verkiezingen | ‘Minder Europa, meer Zweden’ is de leus van de rechts-conservatieve partij Sverigedemokraterna (SD) voor de Europese verkiezingen. De Zweedse nationalisten zijn tegen een uitbreiding van de EU-begroting en willen asielmigratie indammen.

_In aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 t/m 26 mei bespreekt 360 elke dag een opinieartikel uit een internationale krant van een Europese politicus of opiniemaker met zijn of haar visie voor Europa. Dit is het laatste artikel van deze reeks. _

‘Alleen een sterke conservatieve hervormingsgroep in het Europees Parlement kan een markt- en arbeidsvriendelijke agenda afdwingen, de EU-begroting verlagen, het subsidiariteitsbeginsel (organisatiewijze waarbij hogere instanties niet iets uitvoeren wat ook door lagere instanties kan worden uitgevoerd, red.) nieuw leven inblazen en het vrije verkeer aan de nationale grenzen controleren,’ schrijft Charlie Weimers, de nummer drie op de SD-lijst voor de Europese verkiezingen, in een opinieartikel op europaportalen.se.

Weimers neemt een duidelijk standpunt in tegen immigratie: ‘Om verdrinkingsdoden in de Middellandse Zee, terrorisme, wijdverbreide bedelarij en een epidemie van inbraak te stoppen, pleit Sverigedemokraterna voor een migratiebeleid dat taboes door concrete maatregelen vervangt.’ Om dit bereiken wil Weimers de mogelijkheden vergroten voor lidstaten om interne grenscontroles uit te voeren en om asielmigranten die misdaden hebben gepleegd uit te zetten. Hij heeft een asielbeleid volgens Australisch model voor ogen: ‘De buitengrenzen moeten worden versterkt en migrantenboten op de Middellandse Zee moeten worden teruggebracht naar de haven waar zij vandaan komen. In deze landen moeten transitcentra voor asielzoekers worden ingericht.’

Weimers ageert tegen het ‘machtskartel in Brussel’. ‘Het machtskartel in Brussel heeft gepleit voor meer supranationalisme, meer regelgeving, hogere belastingen en hogere tarieven. Het was dit beleid dat leidde tot de keuze van het Verenigd Koninkrijk om de Unie te verlaten.’ Zijn partij wil dit beleid veranderen. ‘Een stem voor Sverigedemokraterna is een stem voor verandering. Leiders van de EU-elite geven er de voorkeur aan om te blijven regeren met linkse liberalen en groene alarmisten. Samen hebben ze een beleid gevoerd dat de massamigratie en de eurocrisis heeft veroorzaakt, terwijl ze tegelijkertijd het respect voor de rechterlijke macht en de eerbied voor gemeenschappelijke Europese waarden hebben uitgehold.’ Weimers hoopt dat een grotere Europese Conservatieven en Hervormers-fractie de Europese Volkspartij naar rechts kan bijsturen.

Charlie Weimers is nummer drie op de lijst van de Sverigedemokraterna voor het Europees Parlement. Deze rechts-conservatieve partij is lid van de Europese Conservatieven en Hervormers-fractie (ECH), waar ook de ChristenUnie-SGP deel van uitmaakt. Forum voor Democratie heeft aangegeven dat zij na de verkiezingen wil toetreden tot deze fractie.

Lees het volledige artikel van Charlie Weimers op europortalen.se (Zweeds)

Andere artikelen in deze reeks:

» 16 mei, Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borell: ‘Hoe kunnen we voorkomen dat de EU uiteenvalt door angst voor de toekomst?’

» 17 mei, Poolse minister-president Mateusz Morawiecki: ‘Meer samenwerking om Europa te beschermen tegen Russische invloeden, of minder bemoeienis van “Brussel”?’

» 18 mei, Iniciativa Liberal: In Portugal positioneert een nieuw liberale partij zich tegenover de socialisten en de sociaal-democraten

» 19 mei, Heiko Maas: ‘Als we Europa aan de populisten overlaten, dan leidt dat tot chaos’

» 20 mei, Radu Dimitrescu: ‘We moeten corruptie in bestrijden om Europa’s ziel te redden’

» 21 mei, Hoe extreem-rechts in Frankrijk het idee van een ‘Frexit’ liet varen

Plaats een reactie