Iraanse vrouwen laten zich niet sluieren

Radio Farda / 360  |  4 December 2019 - 16:00 4 Dec - 16:00

Na veertig jaar Islamitische Republiek zijn de autoriteiten er nog niet in geslaagd vrouwen te verplichten tot het dragen van een sluier.

» Lees dit artikel in de Reader

De laatste maanden ziet het Iraanse regime er strenger op toe dat vrouwen een sluier dragen. In een islamitische republiek waar corruptie, discriminatie en criminaliteit hoogtij vieren als gevolg van het slechte en chaotische economische en politieke beleid, is de hijab het enige element dat de islamitische schijn van het regime nog ophoudt.

Tot de initiatieven die zijn genomen om de – arbitraire – regels voor het dragen van een sluier te laten naleven, behoren het versterken van de gelederen van de zedenbrigade die vrouwen die deze regels niet in acht nemen arresteert en bestraft, het nemen van repressieve maatregelen tegen vrouwen die ‘te korte’ mantels dragen en het waarschuwen van chauffeurs die vrouwen in overtreding vervoeren. Het metrobedrijf van Teheran controleert ook strenger op het dragen van sluiers in zijn wagons.

De politie van haar kant zet burgers aan tot het doorgeven van het signalement van vrouwen die in gebreke blijven. Op sociale netwerken spreken velen de vrees uit dat deze maatregelen alleen maar bijdragen tot de versplintering van de Iraanse maatschappij, waarin toch al een riskante tweedeling is ontstaan doordat het politieke regime alle macht en rijkdom van het land toespeelt aan religieuze hoogwaardigheidsbekleders, militairen en invloedrijke zakenlieden, en totaal geen oog heeft voor de noden van het grootste deel van de bevolking.

De vrouwen die door de zedenbrigade worden opgeroepen lopen over het algemeen een gevangenisstraf op of een contant te betalen boete, maar voor bepaalde ‘overtredingen’ kunnen ze ook zweepslagen krijgen. Volgens persbureau IRNA zijn alleen al in de provincie Gilan 66.000 vrouwen via hun mobiele telefoon naar een politiebureau ontboden. In Teheran zijn 300.000 sms-berichten aan vrouwen verstuurd.

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de soms irrationele maatregelen die het regime treft tegen vrouwen die zich hebben schuldig gemaakt aan het zogeheten ‘slecht dragen van de sluier’. Waarom zijn de autoriteiten zo geobsedeerd door het idee dat vrouwen zich moeten ‘bedekken’?

MOGEN WE EVEN JE AANDACHT?
Dit artikel krijg je van 360 cadeau. We geloven dat internationale context leidt tot een beter begrip van de wereld om ons heen. Daarom zijn we blij als je dit artikel voor ons deelt. Nog blijer zijn we als je je bij ons aansluit: Probeer nu 5 nummers voor maar 15 euro. Duurt een paar minuten, stopt automatisch.
Bedankt

Macht

De verklaringen die Iraniërs op sociale netwerken en op straat geven, zijn soms met elkaar in tegenspraak. Volgens sommigen is het omdat de regering weet dat ze wat haar nucleaire programma’s betreft uiteindelijk zal moeten dansen naar de pijpen van de Verenigde Staten, en wil ze nu nog even haar tanden laten zien aan het volk.

Anderen denken daarentegen dat de regering weliswaar in staat is het Westen het hoofd te bieden, maar dat ze vreest dat de economische sancties tot oproer zullen leiden en dat ze de Iraniërs van dat idee wil afbrengen door zich zo inflexibel op te stellen tegenover vrouwen.

Een meer algemene verklaring is dat het regime het dragen van de hijab altijd als een van zijn pijlers heeft beschouwd en niet bereid is de hand te lichten met het dragen ervan. De geestelijken die aan de macht zijn, vrezen dat het volk anders zal worden aangemoedigd om ook andere zaken ter discussie te stellen, zoals hun eigen machtspositie.

Dit gevaar werd concreet tijdens de betogingen tegen het regime in de periode december 2017-januari 2018, toen vrouwen op straat hun sluier afdeden en ermee zwaaiden aan het uiteinde van een stok als teken van rebellie.

Het regime heeft kleermakers bevolen geen mantels meer te maken die vrouwenbenen zichtbaar laten, ook al moet daar in principe een broek onder worden gedragen. Het idee is dat de vorm van de benen verborgen blijft, alsof mensen niet weten hoe die eruitzien.

‘Mediatamtam’

Ook heeft kortgeleden de president van het revolutionaire tribunaal in Teheran, Moussa Ghazanfarabadi, gedreigd met tien jaar gevangenisstraf voor degenen die foto’s van mishandelde vrouwen naar buitenlandse platforms sturen om dit geweld aan de kaak te stellen.

Hij heeft zelfs verboden foto’s te plaatsen op de site van de beweging My Stealthy Freedom [Mijn stiekeme vrijheid] van de Iraanse activiste Masih Alinejad, die wordt beschuldigd van het samenwerken met ‘vijandige staten’.

Ayatollah Ali Khamenei, de opperste leider van het land, heeft de politiemacht aangeraden geen acht te slaan op de ‘mediatamtam’ over de behandeling van vrouwen. Wat het motief ook is voor deze repressieve maatregelen tegen het ‘slecht dragen van de sluier’, de aanblik van de straten in Teheran en andere steden in het land wijst erop dat de regering er veertig jaar na de islamitische revolutie nog altijd niet in is geslaagd haar hijab-regels door te voeren. En dat, tijdens deze zeer langdurige burgerlijkeongehoorzaamheidscampagne, de Iraanse vrouwen een manier hebben ontwikkeld om de sluier zodanig te dragen dat het lijkt alsof hij elk moment van hun hoofd kan vallen. 

‘De foto heeft tot een stortvloed aan commentaren op sociale netwerken geleid. Ze toont een jonge geestelijke (een sjiiet in dit geval) die [in het centrum van Beiroet] naast een betoogster zit die geen sluier draagt. De twee zijn in een discussie verwikkeld. Het is dus geen wet van Meden en Perzen dat een geestelijke niet kan praten met een vrouw met onbedekte haren. De foto laat ook zien dat contact tussen verschillende seksen geen kwaad kan, in tegenstelling tot wat fanatieke gelovigen beweren. Want hier begeeft een geestelijke zich op een openbaar plein onder een menigte van beiderlei kunne,’ constateert de Libanese krant Al-Modon.

Radio Farda
Tsjechië | website | www.radiofarda.com

De op Iran gerichte tak van Radio Free Europe. Radio Farda zendt uit en publiceert in het Perzisch met ‘objectief en accuraat nieuws als tegenwicht tegen de staatscensuur en gekleurde berichtgeving in Iran’.

» Abonneer u op onze nieuwsbrief: wekelijks berichten uit de buitenlandse pers in uw inbox.

Plaats een reactie

© Jihane Kabalane