Donald Trump, de president die nooit opgroeide

VS | Observatie | The Atlantic  | 29 July 2020 - 11:0029 Jul - 11:00

Tom Nichols groeide op tussen arbeiders die zichzelf als ‘echte mannen’ zien, en daarvoor strenge normen en waarden handhaven. Velen van hem steunen Trump – die als ‘jammerende ijdeltuit’ op geen enkele manier aan hun stereotype voldoet. Nichols probeert te begrijpen wat hierachter zit.

Er zijn vele mysteries rondom Donald Trump: zijn belastingaangiftes, het schijnbare wonder van zijn afstuderen aan de universiteit. Sommige mysteries zijn slechts curiosa, andere zijn van nationaal belang, zoals de vraag of hij de briefing over kernwapens die elke president ontvangt wel heeft begrepen. Bij die vraag sta ik liever niet al te lang stil.

Maar sinds Trumps eerste dag als presidentskandidaat ben ik verbijsterd door één mysterie in het bijzonder: waarom steunen witte mannen uit de arbeidersklasse – die de meest betrouwbare basis van zijn aanhang vormen – iemand die, naar hun eigen maatstaven, de minst mannelijke persoon is die ooit het moderne voorzitterschap heeft bekleed? De vraag is niet of Trump voldoet aan een archaïsche of geïdealiseerde versie van mannelijkheid. Het onvermogen van de president om zich te meten met Marcus Aurelius of Omar Bradley staat buiten kijf. De vraag luidt eerder waarom al die witte mannelijke kiezers uit de arbeidersklasse weigeren hun eigen normen van mannelijkheid ook voor Trump te hanteren – waarom ze een man steunen die zich als een kleine jongen gedraagt.

Als zoon van een vader uit de arbeidersklasse ben ik bekend met deze culturele normen. De mannen waarmee ik ben opgegroeid, beschouwen zichzelf als behoorlijk stoere jongens, en de meeste van hen zijn dat ook. Ze zijn niet het product van elite-universiteiten en een kosmopolitisch leven. Dit zijn mannen wier vaders en grootvaders uit een cultuur komen waarin wordt neergekeken op liegen, bedriegen en opscheppen, vooral over seks of moed. (De beste vriend van mijn vader kreeg de Silver Star [de derde hoogste onderscheiding in het Amerikaanse leger] omdat hij een Duitse wapenopslagplaats in Europa had weggevaagd, en ik hoorde er pas na de begrafenis van de man iets over.) Ze bewonderen en waarderen de ingetogen branie, het ijzersterke vertrouwen en de terughoudendheid van iconische helden als John Wayne’s Green Beret-kolonel Mike Kirby en Sylvester Stallone’s John Rambo (eveneens, zo blijkt, een voormalige Green Beret [commando van het Amerikaanse leger]).

Activeer uw gastaccount en lees direct verder

Of maak gebruik van onze tijdelijke aanbieding.

Plaats een reactie