Smeltende gletsjer is mondiaal gevaar | Ikea krijgt een boete

De smeltende Pine Island-gletsjer van West-Antarctica valt versneld uiteen | Tachtigjaraige vecht voor haar taal & Meer kort nieuws uit de buitenlandse pers