Emigratie, een fata morgana

20 March 2012 - 13:14
Nadat de crisis eerst aan de wieg stond van de ‘bèta-generatie’, jongeren zonder uitzicht op een baan, dwingt diezelfde crisis nu Portugese gezinnen om te emigreren en elders in Europa op zoek te gaan naar werk.

Een beetje discipline en alles komt goed

20 May 2012 - 09:43
Nu de Spaanse economie opnieuw zware klappen heeft te verduren, probeert het kabinet-Rajoy de financiële markten de kalmeren door, net zoals Griekenland en Portugal dat al eerder deden, financiële hulp aan de EU te vragen. Toch is de situatie in Spanje heel anders dan in de twee landen die al eerder aan het EU-infuus werden gehangen.

Portugese kinderen misbruikt voor medische experimenten

4 June 2012 - 08:42
Na pedofilieschandaal worden Portugese tehuiskinderen nu ingezet voor gezondheidstests.

Zijn de Portugezen in 2204 uitgestorven?

19 July 2012 - 08:35
Portugal raakt zijn inwoners kwijt. De bevolking vergrijst, het geboortecijfer daalt en de immigratie loopt terug. Om nog maar te zwijgen van de crisis, die afgestudeerde jongeren ertoe aanzet om elders een betere toekomst te gaan zoeken.

Hoogopgeleid maar nog steeds ongelijk

8 October 2012 - 14:45
Portugese vrouwen zijn binnen één generatie door het glazen plafond gebroken op het gebied van onderwijs. Nu stuiten ze echter op een volgend obstakel: de oververtegenwoordiging van mannen op de arbeidsmarkt en in het openbare leven.

Europeaan worden voor een miljoen euro

11 January 2013 - 06:25
Het door de crisis getroffen Portugal werft in zijn vroegere koloniën actief naar rijke immigranten. Wie in het land investeert, maakt kans op een Portugees paspoort – en dus op toegang tot heel Europa.

De toekomst ligt in China

31 January 2013 - 06:30
40 procent van de Portugese jongeren onder de 25 is werkloos en vele zijn bereid om te emigreren om werk te vinden. Duits, Russisch, Chinees of Arabisch: hun beloofde land hangt af van de talen die zij beheersen.

De economische crisis verrijkt onze woordenschat

28 July 2013 - 10:15
Terwijl de eurocrisis grote delen van Europa verarmt, brengt het gekleurde neologismen voort waardoor ingewikkelde economische principles nu deel uitmaken van ons dagelijks taalgebruik.

Kom naar Portugal

26 December 2015 - 07:05
In Europa schreeuwen lidstaten om beschermde buitengrenzen, of zelfs een onneembare muur om hun land. Portugal, daarentegen, zou juist graag vluchtelingen verwelkomen. Als die tenminste willen komen.

Is de nieuwe Portugese wet tegen seksuele intimidatie nodig?

20 January 2016 - 07:00
Net nu heel Europa op zijn kop staat vanwege de aanrandingen in Keulen, is in Portugal een nieuwe wet aangenomen die seksuele intimidatie strafbaar stelt. Overtreders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van drie jaar krijgen. Is zo’n wet noodzakelijk?