Dracula als baas van de bloedbank

16 February 2015 - 06:30
Britse gezondheidswetenschappers en obesitasadviseurs van de overheid krijgen miljoenen van de voedselindustrie. Het British Medical Journal trekt hun onafhankelijkheid in twijfel.

Dat glyfosaat kanker veroorzaakt is ‘pseudowetenschappelijke prietpraat’

24 May 2016 - 06:00
De Britse schrijver en wetenschapper Matt Ridley moet niets hebben van wat hij de pseudowetenschap van milieuactivisten noemt. Het bewijs dat glyfosaat kanker bij mensen veroorzaakt, vindt hij ‘heel zwak’.

Worden Fransen in Zwitserland gediscrimineerd?

12 June 2016 - 07:45
In haar boek Bienvenue au paradis (Welkom in het paradijs) beschrijft de in Lausanne wonende Franse journaliste 
Marie Maurisse de ‘hel’ waarin expats in Zwitserland leven. Dat raakt bij de Zwitsers een gevoelige snaar. Lees de controverse in 360 Magazine.

Is het terecht dat Frankrijk Google zo hard aanpakt?

16 June 2016 - 10:40
Eind mei vielen Franse opsporingsambtenaren het kantoor van Google in Parijs binnen op zoek naar bewijs voor belastingontwijking. De Britse pers reageert verdeeld.

Slavernijmonument verdeelt Portugezen

19 April 2018 - 16:00
In Lissabon bestaan plannen voor een slavernijmonument, maar ook voor een museum gewijd aan de ontdekkingsreizen. Vallen die twee wel te combineren?

Dossier Europa: Santiago Sierra, middelpunt 
van controverse

4 June 2018 - 16:00
Begin dit jaar werd het werk van de Spaanse kunstenaars Santiago Sierra tot grote ontsteltenis verwijderd van de kunstbeurs ARCO omdat leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging als politieke gevangenen werden afgebeeld.

# 147 | Moet het auteursrecht 
op internet worden aangescherpt?

19 October 2018 - 14:42
Op 12 september stemde het Europees Parlement voor een herziening van 
het auteursrecht waardoor kunstenaars en uitgevers beter worden betaald als hun content wordt hergebruikt. Het is de vraag of dit tot het beoogde resultaat zal leiden: minder macht voor Google en Facebook. Een controverse.

Mogen daklozen worden opgepakt?

15 November 2018 - 11:21
Een nieuwe wet in Hongarije verbiedt daklozen op straat te slapen, op straffe van een taakstraf of opsluiting. De VN is tegen en ook in Hongarije zelf is de wet niet onomstreden. Deze journalist van de conservatieve krant Magyar Idök is voor.

Mogen daklozen worden opgepakt?

15 November 2018 - 21:29
Een nieuwe wet in Hongarije verbiedt daklozen op straat te slapen, op straffe van een taakstraf of opsluiting. De VN is tegen en ook in Hongarije zelf is de wet niet onomstreden. Deze verslaggever annex balletdanser vindt van niet.

China ligt aan kop 
in nieuwe race om de ruimte

29 January 2019 - 11:27
De landing van een Chinees ruimteschip op de achterkant van de maan begin januari betekent een doorbraak voor de ruimtevaart. China liep altijd achter op grootmachten VS en Rusland, maar zijn de rollen nu omgedraaid? Een controverse.