Te kort aan water zorgt voor wereldwijde crisis

9 March 2015 - 09:25
In de Verenigde Arabische Emiraten wordt water inmiddels belangrijker gevonden dan olie.

Droogte in Californië vergroot ongelijkheid tussen Amerikanen

27 April 2015 - 07:25
Water is zo duur en schaars geworden in Californië dat arme gezinnen minder douchen en plastic servies gebruiken zodat ze minder hoeven af te wassen.

Kunnen Amerikanen komende winter nog groenten eten?

8 May 2015 - 10:55
De droogte in Californië, waar de meeste groente vandaan komt, is zo erg dat de oogst wordt bedreigd.

Dorstig Californië kijkt naar de zee

30 June 2015 - 05:45
In het door droogte getroffen Californië wordt naarstig gezocht naar water. Ontzilting van het zeewater lijkt een voor de hand liggende oplossing, maar er zitten veel haken en ogen aan.

Waterscheiding Maleisië en Singapore

16 April 2019 - 10:00
Singapore kampt al heel lang met watergebrek, maar heeft dat altijd weten op te lossen door water te importeren uit buurland Maleisië. Die overeenkomst ligt nu onder vuur.

De groeiende waterschaarste maakt ontzilting steeds populairder

8 August 2019 - 10:00
Decennialang werd er weinig vooruitgang mee geboekt, maar tegenwoordig krijgen wereldwijd al meer dan 300 miljoen mensen hun drinkwater uit ontziltingsinstallaties. De kosten voor het omzetten van zeewater in drinkwater zijn sterk gedaald, maar het blijft een dure optie en brengt milieuproblemen met zich mee die moeten worden aangepakt.

#165 is er! | Waterstress

6 September 2019 - 16:00
Steeds meer landen kampen met ‘Waterstress’, een kwart van de wereldbevolking wordt geconfronteerd met een steeds urgenter gevaar: het vooruitzicht dat het water opraakt. En verder: Asielzoekers in de VS zijn overgeleverd aan de grillen van de overheid. | Bewoners van het gebied rondom Machu Picchu zien niets terug van de toerisme-inkomsten. Ondertussen kampen ze met ingestorte bruggen, geen elektriciteit en stromend water. | Turkije is voorloper bewapende drones – en zet ze zelfs in tegen eigen burgers. » Bekijk #165 online » Lees op Blendle

Grootverbruik Saoedi-Arabië drukt op reserves

9 September 2019 - 10:00
In Saoedi-Arabië, waar de waterconsumptie twee keer zo hoog ligt als in de rest van de wereld, raken de grondwaterreserves in een zeer hoog tempo uitgeput.

Inefficiënt gebruik grondwater

10 September 2019 - 16:00
Pakistan koerst af op een ernstige watercrisis in 2025. Er is minder dan 3.000 kubieke meter water per inwoner per jaar beschikbaar, veel minder dan in de omringende landen. De regering moet nu in actie komen.

Oase in de woestijn

16 September 2019 - 10:00
In het Indiase dorpje Aanore werkt de gemeenschap samen om het dorp waterproof te maken.