‘Vrouwenrechten zijn onverenigbaar met religie’

Zowel mannen als vrouwen moeten ophouden de sensuele vrouw als tegendeel van de deugdzame vrouw te projecteren. Die tegenstelling bestaat niet.