Arme mensen zijn empathischer

The New York Times  |  7 oktober 2013 - 07:30 7 okt - 07:30

Rijke mensen sluiten zich af van andere mensen.

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat arme mensen meer empathie hebben dan rijke mensen. Als een arm en een rijk persoon elkaar voor het eerst ontmoeten, hebben rijken de neiging om minder aandacht te schenken aan de nieuwe kennis en zijn afkeuring te laten blijken via gezichtsuitdrukkingen. Rijken hebben ook meer de neiging om degene met wie ze praten te onderbreken en het gesprek te domineren.

Uit een onderzoek van psychologen van de Universiteit van Amsterdam en de University of California in Berkeley is gebleken dat rijkere mensen bij gesprekken over moeilijke levensgebeurtenissen zoals een echtscheiding of het overlijden van een familielid minder empathie tonen tegenover armere gesprekspartners. Ze hebben de neiging om het leed van de ander te bagatalliseren.

Volgens hoogleraar Dacher Keltner hebben mensen de neiging om zich te richten op de mensen aan wie ze denken het meeste hebben. Rijke mensen gaan ervan uit dat armere mensen niets voor ze kunnen betekenen en schenken ze dus minder aandacht. Arme mensen richten hun aandacht echter zowel op nog armere mensen, mensen in een eendere inkomenspositie en rijkere mensen.

Hoogleraar psychologie Daniel Goleman waarschuwt in The New York Times voor de grote kloof tussen arm en rijk, die ook in de Amerikaanse politiek aanwezig is. De meeste gekozen volksvertegenwoordigers komen uit rijke of zeer rijke families. Gebrek aan inlevingsvermogen leidt tot een grotere inkomenskloof door arme mensen bijvoorbeeld geen ziektekostenverzekering te gunnen. Wie nooit echt naar mensen in een andere sociale positie heeft geluisterd kan zich helemaal niet voorstellen wat het betekent om geen geld te hebben om naar de dokter te gaan.

(Foto van urusecks)

Plaats een reactie

Rich People Just Care Less (The New York Times)