Brainstormen werkt niet, brainswarmen wel | video

Harvard Business Review  | 14 October 2014 - 10:2514 Oct - 10:25

Brainstormen, het delen van een idee na het andere, is inefficiënt. Dat zegt Tony McCaffrey in onderstaande video die op de site van de Harvard Business Review staat. Een van de redenen is dat extraverte mensen introverte mensen domineren. Niet het beste idee wint, maar de luidste stem. Brainswarming werkt volgens McCaffrey wel.

Bij brainswarmen hoeft er niet gepraat te worden. Het proces werkt via postit-briefjes en lijnen. Er kunnen oplossingen worden aangedragen en het doel kan worden aangescherpt. Ergens in het midden ontmoeten de ideeën van de deelnemers die de oplossing duidelijker proberen te formuleren en die van degenen die oplossingen aandragen elkaar.

Plaats een reactie