Het probleem met positief denken

The New York Times  | 27 October 2014 - 06:2527 Oct - 06:25

Denken aan geluk en bereikte doelen slurpt energie. Daardoor leidt positief denken juist niet tot het verwezenlijken van doelen.

Een positieve houding is niet de sleutel tot succes. Mensen die altijd positief denken, lopen zelfs het risico om niet te bereiken wat ze willen omdat ze aan het fantaseren zijn en geen actie ondernemen om hun doelen te verwezenlijken. Dat schrijft Gabriele Oettingen, hoogleraar psychologie aan New York University en de Universität Hamburg, in The New York Times.

Oettingen deed onderzoek in de Verenigde Staten en Duitsland naar de relatie tussen positief denken en het bereiken van doelen. Daaruit blijkt dat hoe positiever mensen denken over een bepaald doel, zoals afvallen, een baan vinden, opnieuw leren lopen na een heupoperatie en goede cijfers halen, en hun kansen om dat bereiken, des te minder ze er in slagen hun doel te verwezenlijken. Er gaat zoveel energie verloren aan het denken aan de gelukstoestand nadat het doel is bereikt dat mensen geen energie meer steken in het nemen van de stappen die nodig zijn om het doel te verwerkelijken.

(Foto van Thom Wong)

Plaats een reactie

The Problem With Positive Thinking (The New York Times)