Hoe kunnen dorpen in de Himalaya ons leren hoe we de klimaatverandering overleven?

Environment360  | 26 March 2015 - 06:3026 Mar - 06:30

Rijke westerse landen zijn niet gewend om op een beschaafde manier met schaarste om te gaan. Dorpsbewoners in de Himalya doen al eeuwen niets anders.

31 maart moeten 92 landen een plan indienen bij de Framework Convention on Climate Change van de Verenigde Naties waarin staat wat ze gaan doen tegen de opwarming van de aarde. Volgens Jonathan Mingle kunnen rijke landen veel leren van twee dorpen in de Himalaya die gewend zijn om te overleven in een bars klimaat en weten wat het is om een tekort aan water en brandstof te hebben.

In een artikel voor Slate beschrijft Mingle hoe de dorpen Ladakh en Zanskar water en vuur verdelen. Er bestaan systemen voor de distributie van water en samenwerking tussen boeren op verschillende plaatsen zorgt dat niemand al te veel leidt onder de schaarste. Als een boer zich te veel water toeëigent, volgt sociale uitsluiting. Niemand wil alleen zijn, dus de dorpsbewoner die de regels heeft overtreden is meestal bereid om zich weer snel in het distributie- en coöperatiesysteem te voegen. Zoiets zou ook op mondiale schaal moeten werken, meent Mingle.

De opwarming van de aarde kan ook tijdelijk positieve gevolgen hebben. In Environment360, een uitgave van Yale University, is te lezen dat het dorp Komik in de Zanskar Vallei tegenwoordig over meer water beschikt. De smeltende gletsjers zorgen voor water in overvloed. Boeren planten fruitbomen en oogsten een maand eerder.

(Foto van Matsography)

Plaats een reactie