Op je zeventigste ben je echt een totaal andere persoon dan op je veertiende

Quartz  | 19 maart 2017 - 09:0019 mrt - 09:00

Natuurlijk, fysiek veranderen we totaal tijdens een mensenleven. Ons uiterlijk verandert zichtbaar en achter de schermen worden onze cellen voortdurend vervangen. Maar geldt dat ook voor onze persoonlijkheid? Jazeker. Compleet zelfs, lijkt onderzoek aan te tonen.

De langslopende studie naar persoonlijkheid in de geschiedenis begint in 1950 met een onderzoek naar ruim twaalfhonderd veertienjarigen. Onderwijzers werd gevraagd vragenlijsten in te vullen met zes persoonlijkheidskenmerken: zelfverzekerdheid, doorzettingsvermogen, emotionele stabiliteit, nauwgezetheid, originaliteit en leergierigheid.

Van deze groep werden 635 deelnemers getraceerd, waarvan er 174 opnieuw mee wilden doen aan het onderzoek. De deelnemers, nu 77 jaar, vulden weer vragenlijsten en goede vrienden of naaste familieleden werd gevraagd hetzelfde te doen. Er bleek amper overlapping te zijn met het onderzoek van 63 jaar geleden: geen van de zes persoonlijkheidskenmerken bleek stabiel.

‘Onze hypothese was dat we bewijs zouden vinden van persoonlijksstabiliteit over een periode van langer dan 63 jaar, maar die hypothese wordt niet ondersteund door de gevonden correlaties’, schrijven de onderzoekers. De resultaten zijn verrassend, want bij eerdere persoonlijkheidsstudies over de periodes kindertijd-middelbare leeftijd en middelbare leeftijd-bejaard, werd die stabiliteit nog wel gevonden.

‘Hoe langer het interval tussen twee persoonlijkheidstoetsen, des te zwakker de relatie tussen de twee momenten’, schrijven de onderzoekers. Ofwel: niet alleen je lichaam verandert met het verstrijken der jaren, maar ook je persoonlijkheid.

De boeddhistische gedachte dat het stabiele ‘zelf’ een illusie is omdat het ‘zelf’ continu verandert, wordt niet alleen door dit onderzoek maar ook door neurowetenschappelijke studies steeds vaker bevestigd.

Foto: Niko Knigge

Plaats een reactie