Illegale abortus in Armenië

Die Zeit  |  9 oktober 2017 - 07:00 9 okt - 07:00

In Armenië staat bij veel gezinnen het krijgen van een zoon voorop, meisjes zijn ongewenst. Abortussen door corrupte artsen, zelfs in een laat stadium, komen dan ook vaak voor – met alle gevaren van dien. Persoonlijke drama’s en een groeiend demografisch probleem voor Armenië zijn het gevolg, schrijft Die Zeit.

‘Zonen zijn de dragers van de familienaam,’ zegt een vader die anoniem wenst te blijven. ‘Ze zijn de zekerheid en bescherming van de familie, en daarom wil ik een zoon.’ Hij is niet de enige. Veel vrouwen besluiten vaak tot een abortus als ze ontdekken zwanger te zijn van een meisje. Want ook al zijn man en vrouw gelijk voor de Armeense wet, de man maakt de dienst uit.

Die abortussen vinden laat in de zwangerschap plaats, omdat in Armenië nog geen bloedtesten beschikbaar zijn die het geslacht van de foetus in de vierde of vijfde week kunnen vaststellen. Armeense vrouwen zijn dus aangewezen op echo’s die pas vanaf de twaalde week het geslacht tonen.

Illegale ingrepen
Een abortus na de twaalfde week is in Armenië verboden, hetgeen leidt tot illegale ingrepen die meestal heimelijk thuis plaatsvinden. Daarbij wordt vaak het middel Cytotec gebruikt, een medicijn dat in Armenië is toegestaan voor de behandeling van maagzweren en aandoeningen van de twaalfvingerige darm.

Medicatie is in Armenië zonder recept te verkrijgen, maar de regering heeft sinds 2014 een recept voor Cytotec verplicht gesteld vanwege het misbruik voor abortussen. Op enkele apothekers in hoofdstad Jerevan na houdt geen enkele apotheker zich aan dit voorschrift en het middel gaat dan ook grif over de toonbank, met soms ernstige bijwerkingen tot gevolg.

Een Armeense gynaecologe spreekt van een corrupt netwerk van artsen, gynaecologen, anesthesisten en verpleegkundigen die hun salarissen fors opkrikken door illegaal abortussen te plegen: 100 tot 200 euro voor het afbreken van een zwangerschap van 12 tot 15 weken; 400 euro of meer voor een zwangerschap van 15 tot 20 weken.

Naast de persoonlijke drama’s die deze praktijken veroorzaken dreigt voor de 3 miljoen tellende bevolking van Armenië ook een demografische probleem. In 2014 streefde Armenië China voorbij als het land met het grootste jongensoverschot ter wereld. Wereldwijd worden op 100 meisjes 107 jongens geboren, in Armenië ligt die verhouding nu op 100 tegenover 114. Volgens onderzoek van de VN zullen er tot 2060 92.000 meisjes ‘te weinig’ worden geboren, als er niets veranderd.

Daniela Rey

Plaats een reactie