Klimaatverandering: meer insecten en toenemend pesticidengebruik

The New York Times  |  3 september 2018 - 07:30 3 sep - 07:30

Wereldwijd wordt momenteel zo’n 20 procent van voedingsgewassen opgegeten door insecten. Door het broeikaseffect neemt het aantal insecten en hun vraatzucht toe, hetgeen zal leiden tot een toenemend gebruik van pesticiden door landbouwers, zo blijkt uit een studie.

Met elke graad die het temperatuurgemiddelde stijgt neemt de hoeveelheid tarwe, maïs en rijst die we aan insecten verliezen met 10 tot 25 procent toe, volgens een Amerikaanse studie die recent in Science is gepubliceerd. Vooral landbouwregio’s met een gematigd klimaat, zoals die in de Verenigde Staten en West-Europa, zullen zwaar worden getroffen.

Insecten eten als het ware een van de acht van de broden die we produceren, zegt Curtis Deutsch, hoogleraar chemische oceanografie aan de universiteit van Washington en een auteur van de studie. ‘Als we vier graden opwarmen, wat klimaatmodellen doorgaans voorspellen voor het einde van deze eeuw, dan komt dat neer op insecten die twee in plaats van één van onze acht broden eten .’

Uit de studie blijkt dat hogere temperaturen het metabolisme van veel insecten versnellen, waardoor ze meer eten. Hun levenscycli worden ook sneller, waardoor ze zich sneller reproduceren. Door beide effecten zullen oogstopbrengsten verminderen, waardoor de wereldwijde voedselvoorziening extra wordt belast. Dat zal boeren aanmoedigen om meer pesticiden te gebruiken, met grotere milieuschade als gevolg, aldus de onderzoekers.

Deutsch en zijn collega’s gebruikten statistische modellen om de effecten van het broeikaseffect op de eetlust en reproductie van insecten te simuleren. Ze concentreerden zich op tarwe, maïs en rijst omdat deze gewassen verantwoordelijk zijn voor 42 procent van de calorieën die worden geconsumeerd door de mens.

Foto: Žarko Šušnjar

Plaats een reactie