Gender Transformations in Prehistoric and Archaic Societies – Julia Koch

360 / Athenaeum  | 17 December 2019 - 15:2517 Dec - 15:25

Wordt de identiteit van prehistorische mensen bepaald door geslacht?

Zo ja, wat is de bijbehorende culturele context? En hoe zit het met gendergelijkheid en archeologen? In hoeverre zijn onderzoeksteams en hun wetenschappelijke benaderingen bevooroordeeld?
Deze en andere belangrijker vragen komen in dit boek aan bod.

Lees verder / Bestel

Plaats een reactie