The Facebook Files: ‘Wanhopig gespartel van een platform in verval’

De kwalijke praktijken bij Facebook bewijzen niet de almacht van de techreus maar juist het tegendeel: het bedrijf is bang om marktaandeel te verliezen.