In 2025 is de hoeveelheid plastic in de oceanen verdrievoudigd

IFLScience  | 23 March 2018 - 07:3023 Mar - 07:30

Volgens een nieuw rapport over de toekomst van zeeën en oceanen dreigt de hoeveelheid plastic in zee tegen het jaar 2025 te verdrievoudigen. Aangezien de oceanen van de wereld al vergeven zijn van plastic, is dit uitzonderlijk slecht nieuws.

Het onderzoek van het Britse Government Office for Science, getiteld Foresight Future of the Sea, betreft de conditie van oceanen en gaat in op de vraag hoe de staat van het water de toekomst van wetenschappelijk onderzoek, technologie en handel beïnvloedt.

Plasticvervuiling van de oceanen dreigt tussen 2015 en 2025 te verdrievoudigen, aldus het rapport. De deplorabele staat van de oceanen zal desastreuze gevolgen hebben voor de biodiversiteit. En dat terwijl de populatie van gewervelde zeedieren al met 49 procent is afgenomen tussen 1970 en 2012.

Plastic zwerfafval blijft een van de grootste problemen voor de wereldzeeën, samen met stijgende zeespiegels, klimaatverandering en chemische vervuiling door menselijk toedoen, zoals afvoer van pesticiden en meststoffen van boerderijen, industrieel afval en farmaceutische producten.

‘De oceaan is uit het zicht verdwenen, en daarmee uit het hart,’ zegt Ian Boyd, een van de auteurs van de studie en hoofdwetenschapper voor de milieudienst van de Britse overheid, tegen de BBC. ‘We investeren veel geld en enthousiasme in ruimtemissies, maar daar leeft niets; terwijl de zeebodem barst van het leven. We hebben hoognodig een missie naar de oceaan nodig,’ voegt medeauteur Edward Hill eraan toe. Volgens de auteurs is het twee voor twaalf.

Plastic in flessenwater
Een van de belangrijkste aanbevelingen van het rapport is om plasticvervuiling in de zee te verminderen door de ontwikkeling van nieuwe biologisch afbreekbare stoffen en door voorlichtingscampagnes. Wereldwijd moet serieus worden heroverwogen hoe we met de oceanen omgaan.

Vorige week verscheen een ander rapport dat stelt dat 93 procent van onderzocht gebotteld water is verontreinigd met microplastics. De flessen bevatten sporen van polypropyleen, nylon en polyethyleentereftalaat, een direct gevolg van plasticvervuiling. Het onderzoek toont aan dat het vervuilingsprobleem dus niet alleen zeevogels en vissen treft, maar ook een bedreiging voor de mens vormt.

Foto: Kevin Krejci

Plaats een reactie