The Hindu  |  Knopf Doubleday Publishing Group  |  Expert  |  Revista Late  |  Project Syndicate  |  Al Jazeera  |  AAWW  |  Guernica  |  The Boston Globe  |  Perspective Daily  |  Internazionale  |  El Mundo  |  The New York Review of Books  |  Environment & Energy Publishing  |  Yale Environment 360  |  The Independent  |  Ha'aretz  |  Die Zeit  |  Popular Mechanics  |  The News on Sunday  |  Free Will Astrology  |  Reuters  |  Der Tagesspiegel  |  BirGün  |  Forge  |  Le Temps  |  Rest of World  |  Bellingcat  |  Places Journal  |  Fortune  |  Weixin (WeChat)  |  The Wall Street Journal  |  Mekong Review  |  Newsweek  |  P.M. Magazin  |  Il Sole 24 Ore  |  Corriera della Sera  |  De Bezige Bij  |  African Arguments  |  FOCUS  |  Ethiopia Insight  |  Vsquare  |  The Economist  |  Courrier International  |  Quartz  |  Motherboard  |  The Art Newspaper  |  The Atavist Magazine  |  Christian Science Monitor  |  The Intercept  |  Places Journal  |  El País  |  Aeon  |  Vox  |  Nature  |  Frankfurter Allgemeine Zeitung  |  New Scientist  |  Global Voices  |  True Story Award  |  UNDP  |  L’Orient-Le Jour  |  Jornal de Negócios  |  Le Monde  |  Capital  |  Press Corner EU  |  The Observer Magazine  |  Gazeta Wyborcza  |  Revista Anfibia  |  Der Tagesspiegel  |  The Elephant  |  Nikkei Asian Review  |  Público  |  El Confidencial  |  The Spectator  |  360 Magazine  |  MIT Technology Review  |  The Straits Times  |  InStyle  |  de lage landen  |  Law & Liberty  |  Foreign Affairs  |  The Guardian (Nigeria)  |  GEO  |  The New Yorker  |  Süddeutsche Zeitung Magazin  |  The New York Times  |  Süddeutsche Zeitung  |  Neue Zürcher Zeitung  |  The Atlantic  |  Reportagen  |  Financial Times  |  The Guardian  |  Hakai Magazine  |  The Washington Post  |  Mother Jones  |  Der Spiegel  |  The Daily Business  |  The Critic

Privacy statement

360 is een uitgave van 360 International Media BV, kantoorhoudend aan het Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. 360 gaat zorgvuldig om met gegevens van abonnees en gebruikers van haar interactieve producten en diensten. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), behandeld.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt 360 persoonsgegevens vast van abonnees, gebruikers van interactieve producten en diensten en klanten. zoals uw contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens). Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens over uw gebruik, zoals de status van uw abonnement(en) en gegevens die u aan ons verstrekt in het kader van – bijvoorbeeld – een evenement waarvoor u zich aanmeldt. 360 gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van een (abonnee)overeenkomst en/of het verlenen van overige diensten. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met u. We kunnen uw gegevens gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van NSM om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren. De bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar. Uw gegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over interessante aanbiedingen van andere producten en diensten van 360.
360 gebruikt hiervoor ook uw e-mailadres, maar neemt in iedere e-mail de mogelijkheid op om verdere toezending van deze informatie per e-mail te staken. Ook kunnen uw gegevens gebruikt worden om u per post te informeren over aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners, uitgevers van opiniebladen en goede doelen. Hierbij stelt 360 alles in het werk om rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u daar geen prijs op stelt kunt u contact opnemen via dit contactformulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

U kunt een beroep doen op de volgende rechten:

  • Inzage en correctie. U kunt ons vragen welke persoonsgegevens 360 International BV van u verwerkt voor welke doeleinden en/of ons verzoeken deze te wijzigen of corrigeren.
  • Bezwaar. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mail, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u niet meer akkoord bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door 360 International BV of indien u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens door 360 International BV niet langer nodig is voor het doel waarvoor u die heeft verstrekt, kunt u ons vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen.
    Wanneer we gegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang van 360 International BV, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen de verwerking staken tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.
  • Beperking verwerking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken als u daar een gegronde reden voor hebt, bijvoorbeeld als u het idee heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door 360 International BV.
  • Gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door 360 International BV berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procédés wordt verricht.
  • Intrekken toestemming. Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  • Klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
    Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kunt u een email sturen aan marketing@360international.nl of een brief richten tot 360 International BV, ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. 360 International BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, reageren.

Cookies

Bij het aanbieden van onze diensten maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

Privacy en bewaartermijn van cookies op 360magazine.nl en digitaal.360magazine.nl

De cookie die wij gebruiken voor algemene functies, zoals inloggen, wordt door ons geplaatst en is gekoppeld aan uw abonnementinformatie. Als u uitlogt, de site verlaat of uw computer afsluit wordt deze cookie automatisch verwijderd. Dit is niet het geval wanneer u ervoor kiest automatisch ingelogd te blijven. Wij delen uw persoonlijke informatie onder geen beding met derden.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze sites te monitoren. Google plaatst een cookie op uw computer als u aankomt op de site. De gegevens die Google Analytics vervolgens verzamelt zijn anoniem (geen persoonsgegevens) en worden louter gebruikt voor statistische doeleinden. Zo weten we welke stukken goed gelezen worden en kunnen we adverteerders informeren over het aantal page views. Sommige cookies die door Google Analytics worden geplaatst blijven lang op uw computer staan, zodat we kunnen bijhouden hoe vaak onze lezers terugkeren naar de site. Voor meer informatie over Google’s gebruik van cookies verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.

Meer informatie over cookies

Meer informatie over cookies (verwijderen) kunt u vinden bij de Consumentenbond of op Wikipedia.

Links naar andere websites

Op de website treft u links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

360 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig het privacyverklaring voor een update. Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met 360.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30 november 2020

Een remedie tegen navelstaren?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Onze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden.
inschrijven

360 heeft 1000 nieuwe leden nodig

Deze maand bieden wij daarom een deel van onze artikelen gratis aan. Zo kunt u vast kennismaken met ons aanbod. Leden blijven toegang houden tot onze maandelijkse digitale editie en het archief.