We hebben een gezondheidsinspectie 
nodig voor algoritmes

Nautilus / 360  | 27 April 2019 - 18:3527 Apr - 18:35

Algoritmes bepalen in toenemende mate ons leven. Niet alleen door apparaten die we zelf gebruiken, maar ook door overheden en bedrijven die steeds meer van ons weten. Niettemin bestaat er geen enkele regelgevende instantie die hier toezicht op houdt. Dat moet anders, vindt de Britse wiskundige Hannah Fry.

In de inleiding van haar nieuwe boek merkt 
Hannah Fry iets interessants op over de tekst ‘Hello world’. Die frase vormt vaak de complete output van het eerste programma dat leerlingen in een programmeertaal leren schrijven.

Maar volgens haar is nooit helemaal duidelijk of je dat zinnetje 
nou moet toeschrijven aan het programma dat 
tot leven komt en de wereld groet, of aan de triomfantelijke programmeur die zijn of haar eerste 
maaksel aan de wereld voorstelt. Vandaar wellicht dat je bij ‘Hello world’ al snel aan een dialoog tussen mens en machine denkt – een gedachte die actueler is dan ooit.

In haar boek Hello World [in het Nederlands vertaald als Algoritmes aan de macht] leidt Fry ons rond door een in hoog tempo gedigitaliseerde wereld. Fry is even optimistisch en enthousiast – met haar promovendi aan het Londense University College sleutelt ze zelf ook veel aan algoritmes – als bezorgd. In ons gesprek zowel als in haar boek doet ze een dringende oproep: we moeten algoritmes transparanter maken en aan regelgeving onderwerpen, en meer begrip hebben voor de feilbare mensen die ermee moeten omgaan.

Ik sprak haar telefonisch toen ze in New York was voor de promotie van haar boek.

» Lees het interview in de Reader / op Blendle

Plaats een reactie