• Frankfurter Allgemeine Zeitung
  • Politiek
  • Berlijn slaat linksaf

Berlijn slaat linksaf

Frankfurter Allgemeine Zeitung | Frankfurt | Markus Wehner | 28 maart 2019

De uitgesproken linkse regering van Berlijn lijkt zich aan te sluiten bij het doel van de studenten: ‘Wij willen een socialistische stad.’

De linkse regering van Berlijn, een van de Bundesländer, houdt wel van onteigeningen, maar wijst hervormingen die allang plaats hadden moeten vinden van de hand. Berlijn groeit, en daarom is er in de hoofdstad aan van alles een tekort. Aan leraren bijvoorbeeld, goede scholen, veilige fietsroutes, straten zonder files, een goed functionerend bestuur, veiligheid in de openbare ruimte. Wat in Berlijn misschien nog het meest ontbreekt zijn betaalbare woningen voor modale inkomens, in elk geval in het steeds groter wordende stadscentrum.

Aan de voor de hand liggende oplossing, het bouwen van zo veel mogelijk woningen, werkt de rood-rood-groene regering maar op halve kracht en de doelen die ze zich heeft gesteld worden zo niet bereikt. Al wekenlang woedt in Berlijn het debat of dit probleem niet op een andere, uit duistere tijden bekende manier te lijf kan worden gegaan: via onteigening. In april wordt begonnen met het bijeenbrengen van handtekeningen voor een referendum. De campagne is gericht tegen Deutsche Wohnen, dat met 115.000 woningen de grootste onroerendgoedbezitter op de Berlijnse markt is. En niet alleen deze onderneming, maar alle ondernemingen of personen die meer dan 3.000 woningen bezitten, moeten tegen een – min of meer nominale – schadeloosstelling worden onteigend. De sympathie onder de bevolking voor een dergelijke maatregel is, dertig jaar na het eind van het staatssocialisme in de ene helft van de stad, verbazingwekkend groot.

Een van de drie regeringspartijen, Die Linke, staat achter het initiatief om te onteigenen, en ook een deel van de Grünen voelt zich tot het idee aangetrokken. Aanvankelijk sloot de regerend burgemeester, Michael Müller (SPD), onteigening wekenlang niet uit. Maar het is ingewikkeld en zou pas de derde, vierde of vijfde stap moeten zijn. Nu heeft hij zich, na grote innerlijke strijd, in een gesprek met deze krant tegen het idee uitgesproken. Het is niet zijn werkwijze en niet zijn manier van politiek bedrijven. Maar hij ‘zou ook niet toestaan dat winstmaximalisatie tot sociale breuklijnen in mijn stad leiden’. Ondertussen slagen Linke en Grünen, die zich beroepen op de urban community, erin om door middel van het creëren van steeds nieuwe ‘bewonersreservaten’ vooral hun eigen alternatief-burgerlijke clientèle te bedienen en de bouw van nieuwe woningen te voorkomen.

Links-links-links

Müller heeft zich tot nu toe nauwelijks onderscheiden door op te treden tegen de linkse fantasieën van zijn coalitiepartners. Dat heeft deels te maken met zijn neiging conflicten te vermijden, maar ook met de stemming in zijn eigen partij. Want Berlijn heeft geen centrum-linkse regering, maar een links-links-linkse regering. Een uitgesproken linkse SPD zit in een coalitie met nogal linkse Grünen en met Die Linke, een partij die duidelijk naar links is opgeschoven. Ze vindt niet meer alleen steun in de oostelijke wijken, maar ook bij studenten, de linkse scene, de protestcultuur van de stad. Door zijn weigering om te onteigenen maakt Müller zich nu ook impopulair bij delen van zijn eigen partij. Ook de Jonge Socialisten in Berlijn zijn voor het onteigenen van woningen, de wijkraad van Pankow eiste zelfs dat alle natuurlijke en rechtspersonen ‘met meer dan twintig woningen onteigend worden en hun woningen worden gesocialiseerd’. Hun doel werd duidelijk beschreven: ‘Wij willen een socialistische stad.’

De linkse koers is niet alleen bij het woningvraagstuk zichtbaar. Ook belangrijke maatregelen die tot meer veiligheid in de stad zouden leiden, worden tegengegaan, zoals videobewaking op plaatsen met veel criminaliteit. De minister van Binnenlandse Zaken, Andreas Geisel, een lichtpuntje binnen de Berlijnse SPD, wil dat verankeren in een nieuwe politiewet, net als de mogelijkheid voor politieagenten om uit noodweer gericht te schieten, waar op dit moment in Berlijn geen expliciete wettelijke basis voor bestaat. Maar Die Linke wijst dergelijke hervormingen, die al veel eerder hadden moeten plaatsvinden, af en noemt dat dan een uitdrukking van vrijheid en dicht bij de mensen staan.

Wat betreft de vluchtelingenpolitiek voert Berlijn een pro-integratiepolitiek, wat op zich prima is, maar wel als consequentie heeft dat Berlijn in vergelijking met de rest van het land het geringste aantal uitzettingen realiseert. Maar Die Linke heeft Berlijn wel een nieuwe vrije dag cadeau gedaan, namelijk Internationale Vrouwendag op 8 maart, die tot nog toe alleen in communistische en autoritaire staten gevierd wordt en in 1921 tijdens het tiende congres van de Communistische Partij in Moskou in het leven is geroepen. Ook hier heeft Müller niet doorgedrukt, hoewel hij zich eigenlijk had uitgesproken voor 18 mei, ter herinnering aan de democratische revolutie van 1848. Maar wie zou iets tegen een feestdag voor vrouwen durven inbrengen?

8 February 2019, Berlin: Historic and modern living space on Frankfurter Allee in the Friedrichshain district.– © HH
8 February 2019, Berlin: Historic and modern living space on Frankfurter Allee in the Friedrichshain district.– © HH

Ondanks alle capriolen in deze linkse wedstrijd om wie het meest te bieden heeft, komt de rood-rood-groene regering in de polls steeds ver boven de vijftig procent uit. Dat heeft te maken met vastgeroest stemgedrag, maar komt ook doordat er in de stad weer meer geld te verdelen is. En het komt zeker ook door het gebrek aan aantrekkelijke alternatieven. De CDU is in Berlijn nog lang geen moderne grotestadspartij.

In het voormalige West-Berlijn, waar de CDU vroeger groot was, heersen nog oude wraakgevoelens en ontbreekt het de partij aan een concrete visie. De CDU-voorzitter in Berlijn, Monika Grütters, doet haar best daar verandering in te brengen, maar wordt door haar eigen mensen steeds opnieuw onderuitgehaald. Een voor succes noodzakelijke oriëntatie op het centrumlinkse electoraat is op die manier onmogelijk.

Gelukkig bepaalt de politiek niet alles in de hoofdstad. Het zal nog wel even duren voordat de toekomst van Berlijn wordt bepaald door de politiek, in plaats van ondanks de politiek.

Auteur: Markus Wehner

Frankfurter Allgemeine Zeitung
Duitsland | dagblad | oplage 382.000

Een van de belangrijkste kranten van Duitsland. Hoewel politiek onafhankelijk, wordt de FAZ over het algemeen een gematigd conservatief profiel toegedicht.

Dit artikel van Markus Wehner verscheen eerder in Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Recent verschenen
Een remedie tegen navelstaren?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Onze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden.
inschrijven

360 is jarig en trakteert!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg 3 maanden gratis toegang tot 360 online.