‘Mali mag geen Nigeria worden’

Mali Actu

| Aliou Hasseye | 02 december 2015

De bloedige gijzeling van 20 november in het Radissonhotel in Bamako moet Mali wakker schudden, schrijft Aliou Hasseye. Anders zullen 
de terroristen straks nog veel meer slachtoffers maken.

Voor de tweede keer in een jaar is Bamako zwaar getroffen door een aanslag, opgeëist door de terroristische groeperingen die het hele noorden van het land in 2012 en 2013 in handen hebben gekregen. De overeenkomsten tussen de aanval op het Radisson Blu-hotel en die in maart van dit jaar op café-restaurant La Terrasse zeggen veel over de strategie van de terroristen in ons land. Deze aanslagen, en ook die van augustus op het Bybloshotel in Sévaré, hadden bekende plekken als doelwit, waar veel buitenlanders komen. En ze zijn allemaal 
uitgevoerd door een samenwerkingsverband van terroristische organisaties die ons land teisteren.

In de oorlog tegen het terrorisme trekken Frankrijk en Mali nu samen op. En de terroristen uit de Sahel willen met hun keuze voor een vooral door buitenlanders bezochte plek de hele wereld, en met name Frankrijk, nog eens laten zien dat ze in staat zijn ons hard te treffen, ondanks de felle strijd die er tegen hen wordt gevoerd. Mali zelf 
is het eerste slachtoffer van hun 
barbaarsheden. Helaas is de kans groot dat er nog veel meer zullen volgen en dat die, als we niet oppassen, onze bevolking nog vaker zullen treffen, al lijken de aanslagen daar voorlopig 
niet speciaal tegen gericht te zijn.

Bij trouwerijen in de hoofdstad trekken de bruiloftsgasten nog steeds in optocht over straat, alsof die vreselijke aanslag op een andere planeet heeft plaatsgevonden

Met hun strategie hopen de fundamentalisten de harten te winnen van 
de Malinese bevolking, die voor 
90 procent uit moslims bestaat. Het zou inderdaad best kunnen dat een groeiend aantal van onze landgenoten ontvankelijk is voor de leer van de 
terroristen, die graag gebruikmaken van de frustraties van de plaatselijke bevolking om hun zieltjes te winnen. En aan frustraties is hier geen gebrek. De wijdverbreide corruptie en het slechte bestuur in een land dat tot de armste ter wereld behoort, zijn voor sommigen des te meer reden om de propaganda van de terroristen te geloven.

Lering trekken

Verder lopen we nog het risico dat er door de langdurige aanwezigheid van buitenlandse troepen in Mali een extremistisch nationalisme ontstaat. Net zoals het met de Toeareg-rebellen van het MNLA [Nationale Beweging voor de Bevrijding van Azawad] is gegaan, kan ook aan die extremisten worden voorgesteld dat ze de militaire middelen krijgen om Mali ‘onafhankelijk’ te maken onder een theocratisch, op terrorisme gebaseerd regime. Dit zijn nog maar hypotheses, maar het is wel een ontwikkeling die we kunnen verwachten als we uit de terroristische aanslagen geen lering trekken.

Zo kort na de bloedige gijzeling in het Radisson lijken de Malinezen zich nog niet bewust van het dreigende gevaar. Bij trouwerijen in de hoofdstad trekken de bruiloftsgasten nog steeds in optocht over straat, alsof die vreselijke aanslag op een andere planeet heeft plaatsgevonden. We beseffen niet welk gevaar we lopen, want tot nu toe kozen de terroristen als doelwit vrijwel altijd plekken uit die niet toegankelijk waren voor de grote massa. Maar het gevaar negeren is een vergissing. De Malinezen zouden beslist anders hebben gereageerd als de terroristen bijvoorbeeld hadden gekozen voor de Sougounikoura of de Sougouba, drukbezochte markten in de hoofdstad. Hoe zou het leven van de Malinezen zijn als op een dag moskeeën of scholen het doelwit van aanslagen worden? Dan zouden 
we van ‘nigerianisatie’ van het terrorisme in Mali spreken. Willen we dezelfde verschrikkingen doormaken als de Nigerianen te verduren hebben van Boko Haram? Dat gevaar kan elk moment werkelijkheid worden.We moeten ons dus anders opstellen. Dat wil helemaal niet zeggen dat we ons bij de terreur moeten neerleggen, maar wel dat we ons nieuwe gewoontes eigen moeten maken die juist helpen om die terreur op ons grondgebied uit te roeien. De controles moeten worden uitgebreid. Daarvoor moeten we een einde maken aan de huidige gewoonte om maatregelen af te kondigen en die vervolgens in een la te laten verdwijnen. Onze president heeft aangekondigd dat er meer middelen beschikbaar komen voor de Malinese elitetroepen die bij de gijzeling in het Radisson zo doeltreffend hun werk hebben gedaan. Goed getrainde troepen kunnen elke terroristische actie het hoofd bieden, maar er zijn ook pro-actieve maatregelen nodig tegen de terroristische groepen die overal in het land te vinden zijn. Want het gaat er eerder om aanslagen te voorkomen en ze op tijd te verijdelen, dan om ze na het plegen zo goed mogelijk te beëindigen.

Hiervoor zijn inlichtingendiensten nodig die ervaren zijn in het werken met de modernste surveillance
technieken. Algerije heeft ervoor gekozen de eigen inlichtingendiensten te voorzien van alle noodzakelijke middelen om vijandelijke acties op haar grond‑
gebied te voorkomen, met als resultaat dat het land veel minder risico op aanslagen loopt dan Mali. Hoog tijd om iets aan de huidige situatie te doen.


Auteur: Aliou Hasseye
Vertaler: Mali Actu

Mali Actu
Mali | maliactu.net

Overzichtelijke site met actualiteiten en kritisch nieuws vanuit Mali.

Dit artikel van Aliou Hasseye verscheen eerder in Mali Actu.
Recent verschenen