• Press Corner EU
  • Reader
  • Optimaal profiteren van groene en digitale transitie

Optimaal profiteren van groene en digitale transitie

Press Corner EU | Brussel | 06 januari 2021

Eurocommissaris Margrethe Vestager stelde eerder dit jaar al een nieuw actieplan op voor digitaal onder- wijs, toen akelig duidelijk werd dat niet alle leerlingen toegang hebben tot onlinelessen. In de speech waarin ze het plan toelicht, zei ze dat er geen digitale en groene transitie mogelijk is zonder dat alle lidstaten in staat worden gesteld wetenschappelijk onderzoek van het hoogste niveau op te zetten.

‘De belangrijkste les van de coronacrisis is dat digitaal onderwijs niet langer als een afzonderlijk eiland moet worden beschouwd, maar als een integraal onderdeel van elke vorm van onderwijs en opleiding.’ Dat zijn niet mijn woorden; ze zijn afkomstig van een docent die feedback gaf tijdens een stakeholdersvergadering. Volgens mij wordt een wezenlijk punt hiermee heel goed verwoord: digitaal onderwijs is inmiddels een integraal onderdeel van onze toekomst. Een uiterst belangrijke zaak.

Twee leerlingen in Turijn volgen onlinelessen op de stoep van hun school uit protest tegen de lockdown in Italië. – © Nicolò Campo / Getty
Twee leerlingen in Turijn volgen onlinelessen op de stoep van hun school uit protest tegen de lockdown in Italië. – © Nicolò Campo / Getty

Daarom hebben wij voorgesteld om 20 procent van het Europees herstelfonds te investeren in de digitale transformatie. En twee van de zeven vlaggenschepen die we als prioriteiten in het herstel hebben bestempeld, zijn het bijscholen en omscholen van mensen en de modernisering van openbare onderwijsvoorzieningen.

De eerste prioriteit richt zich op de factoren die digitaal onderwijs mogelijk maken. Wat moeten we doen om een digitaal onderwijssysteem te creëren dat goede resultaten boekt en voor iedereen werkt?

Zoals bij de meeste uitdagingen op onderwijsgebied moeten we jong beginnen. Daarom dienen we er allereerst voor te zorgen dat onze scholen voldoende zijn toegerust voor hun digitale transformatie. Er zal specifieke begeleiding worden ontwikkeld om ze in dit proces bij te staan. Daarbij zullen alle aspecten onder de loep worden genomen, van basale technologische apparatuur tot bijscholing van docenten op het gebied van innovatieve leermethoden.

Een op de vijf jongeren heeft onvoldoende digitale basisvaardigheden

Modernisering van het onderwijs gaat ook over het aanpassen van lesstof en leermethoden aan een compleet nieuwe technologische realiteit. We zullen een raamwerk ontwikkelen voor de inhoud van het digitaal onderwijs en met richtlijnen komen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie en data bij het doceren en leren. Zo zorgen we ervoor dat we bij het doceren en leren het best en het veiligst gebruik kunnen maken van technologie.

Onze tweede strategische prioriteit behelst het versterken van digitale vaardigheden en competenties. Momenteel heeft meer dan een op de vijf jongeren onvoldoende digitale basisvaardigheden. Mensen toegang geven tot bij- en omscholing is een absolute noodzaak. Om dat te bereiken moeten we er natuurlijk eerst voor zorgen dat docenten zelf zeker zijn van hun zaak en in staat zijn de juiste vaardigheden te verwerven. Daartoe zullen we onze huidige competentieprogramma’s uitbreiden. Tegelijkertijd zal er een nieuw certificaat worden gecreëerd dat als een soort ‘paspoort’ zal dienen, waarmee alle Europeanen hun digitale bekwaamheidsniveau kunnen aangeven. Een beetje zoals wat we nu al voor talen hebben, met allerlei verschillende scores waaruit je eventuele toekomstige werkgever kan opmaken hoe goed je Frans, Engels of Roemeens is.

Net als bij ons onderwijsstelsel zal er geen digitale en groene transitie mogelijk zijn zonder een goed functionerend onderzoekssysteem. Een onderzoekssysteem dat voor baanbrekende en verkoopbare innovatie kan zorgen. En daarom is het tweede onderwerp waarover ik het wil hebben een nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

Onderzoek en vernieuwing

Een vernieuwde Europese Onderzoeksruimte kan alleen tot bloei komen als we excellentie vooropstellen. De reusachtige verschillen die er momenteel in Europa bestaan qua investeringen in – en kwaliteit van – onderzoek leiden tot verloren kansen en verloren mogelijkheden. Alle lidstaten moeten daarom in staat worden gesteld wetenschappelijk onderzoek van het hoogste niveau op te zetten. Wij stellen voor dat lidstaten die nu onder het EU-gemiddelde zitten de komende vijf jaar hun totale investering in onderzoek en ontwikkeling (O&O) met 50 procent verhogen. Om hun onderzoekssystemen te hervormen en hun ambitie te vergroten, kunnen ze een beroep doen op EU-steun en dit onderdeel maken van hun herstelplan.

We moeten ervoor zorgen dat de economie sneller baat heeft bij onderzoek en vernieuwing.

Modernisering van het onderwijs gaat ook over het aanpassen van lesstof en leermethoden aan een compleet nieuwe technologische realiteit. We zullen een raamwerk ontwikkelen voor de inhoud van het digitaal onderwijs en met richtlijnen komen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie en data bij het doceren en leren. Zo zorgen we ervoor dat we bij het doceren en leren het best en het veiligst gebruik kunnen maken van technologie.

Onze tweede strategische prioriteit behelst het versterken van digitale vaardigheden en competenties. Momenteel heeft meer dan een op de vijf jongeren onvoldoende digitale basisvaardigheden. Mensen toegang geven tot bij- en omscholing is een absolute noodzaak. Om dat te bereiken moeten we er natuurlijk eerst voor zorgen dat docenten zelf zeker zijn van hun zaak en in staat zijn de juiste vaardigheden te verwerven. Daartoe zullen we onze huidige competentieprogramma’s uitbreiden. Tegelijkertijd zal er een nieuw certificaat worden gecreëerd dat als een soort ‘paspoort’ zal dienen, waarmee alle Europeanen hun digitale bekwaamheidsniveau kunnen aangeven. Een beetje zoals wat we nu al voor talen hebben, met allerlei verschillende scores waaruit je eventuele toekomstige werkgever kan opmaken hoe goed je Frans, Engels of Roemeens is.

Net als bij ons onderwijsstelsel zal er geen digitale en groene transitie mogelijk zijn zonder een goed functionerend onderzoekssysteem. Een onderzoekssysteem dat voor baanbrekende en verkoopbare innovatie kan zorgen. En daarom is het tweede onderwerp waarover ik het wil hebben een nieuwe Europese Onderzoeksruimte.

Onderzoek en vernieuwing

Een vernieuwde Europese Onderzoeksruimte kan alleen tot bloei komen als we excellentie vooropstellen. De reusachtige verschillen die er momenteel in Europa bestaan qua investeringen in – en kwaliteit van – onderzoek leiden tot verloren kansen en verloren mogelijkheden. Alle lidstaten moeten daarom in staat worden gesteld wetenschappelijk onderzoek van het hoogste niveau op te zetten. Wij stellen voor dat lidstaten die nu onder het EU-gemiddelde zitten de komende vijf jaar hun totale investering in onderzoek en ontwikkeling (O&O) met 50 procent verhogen. Om hun onderzoekssystemen te hervormen en hun ambitie te vergroten, kunnen ze een beroep doen op EU-steun en dit onderdeel maken van hun herstelplan.

We moeten ervoor zorgen dat de economie sneller baat heeft bij onderzoek en vernieuwing.

Daarnaast stellen wij voor dat alle lidstaten boven op de doelstelling van 3 procent van het bnp, afkomstig van zowel private als publieke investeringen, hun publieke O&O-investeringen verhogen van de huidige 0,81 procent van het bnp tot 1,25 procent in 2030; ook willen we dat ze zich erop vastleggen om 5 procent van dit bedrag te bestemmen voor gemeenschappelijke programma’s en partnerschappen.

Niet in de laatste plaats moeten we zorgen dat de economie sneller baat heeft bij onderzoek en vernieuwing. De excellentie van Europese onderzoekers wordt tastbaar en zichtbaar wanneer hun innovaties deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer het hele onderzoekssysteem – of het nu gaat om universiteiten, industrie of openbare instellingen – samenwerkt om nieuwe inzichten de lange weg van initieel onderzoek naar vermarkting te laten afleggen.

Dit is gebeurd met een van onze projecten, het Grafeen Vlaggenschip. In 2013 staken academische en industriële onderzoekers de koppen bij elkaar en beloofden ze grafeen gezamenlijk vanuit de laboratoria op de Europese markt te brengen. Tien jaar later spreekt het resultaat voor zich. We gebruiken grafeen in batterijen met een hoge capaciteit, in vliegtuigonderdelen en in motorhelmen, om maar een paar toepassingen te noemen. We hebben meer van zulke succesverhalen nodig.

Ten slotte moeten we Europa helpen talenten aan te trekken en te behouden. Dit begint met de ontwikkeling van een toolkit om onderzoekers te ondersteunen. Daarbij zal naar alle aspecten van hun carrière worden gekeken, van mobiliteit tussen industrie en universiteit tot gerichte opleidingen. En dit zal als een pijplijn voor talent fungeren.

Afsluitend kunnen we zeggen dat het Actieplan voor digitaal onderwijs en
de nieuwe Europese Onderzoeksruimte één en hetzelfde doel dienen: behalve dat ze ons voorbereiden op toekomstigeuitdagingen die vergelijkbaar zijn met die waarmee we ons momenteel geconfronteerd zien, moeten ze zodanige omstandigheden creëren dat Europa optimaal kan profiteren van zijn gezamenlijke digitale en groene transitie. Want die twee zijn momenteel harder nodig dan ooit.

Margrethe Vestager

Press Corner EU
Europa | website | ec.europa.eu

Website van de Europese Commissie waarop toespraken, persberichten, werkzaamheden en activiteiten van de EU terug te vinden zijn.

Dit artikel van verscheen eerder in Press Corner EU.
Recent verschenen
Een remedie tegen navelstaren?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Onze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden.
inschrijven

360 is jarig en trakteert!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en krijg 3 maanden gratis toegang tot 360 online.