Aprilnummer | De eeuw van Afrika

360 Magazine

| Amsterdam | 29 maart 2023

» Lees dit nummer online

Met onder andere:

» Nederland maakt ruimte voor stijgende zeespiegel 
» Griekenland weigert persvrijheid als recht te zien
» Canada wil ‘zo veel mogelijk immigranten’

Redactioneel

Demografisch dividend

Stel dat hier en daar de oogkleppen te strak worden vastgegespt en het algemeen belang versmalt tot persoonlijk gewin, dan helpt het om te verdwijnen in een andere wereld. Daar zijn allerlei fysieke manieren voor, maar soms kan zelfs een artikel of gesprek meerstemmigheid terugbrengen.

Theatermaker Dries Verhoeven vertelde in het radioprogramma Nooit meer slapen dat zijn alarmisme over het klimaat in Nigeria in dat land zelf met onbegrip werd ontvangen. Hij trok erheen met het idee dat er de komende eeuw naar alle waarschijnlijkheid tientallen miljoenen mensen van het Afrikaanse continent naar Europa zullen komen, als gevolg van de klimaatproblematiek en een enorme bevolkingstoename. In tegenstelling tot Canada, waar bepaalde beroepsgroepen hartelijk worden verwelkomd, brengen migranten in Nederland, ook als ze bijvoorbeeld in de zorg willen werken, eerst minimaal twee jaar in Ter Apel door. Dus hoe moet dat als de exodus eenmaal goed op gang is?

Ze vroegen zich af of wij soms collectief in een midlifecrisis zijn beland

Niemand in Lagos deelde Verhoevens bezorgdheid. Er waren zo veel andere dagelijkse problemen die eerst opgelost dienden te worden. De opwarming van de aarde, die stond voor hen op nummer 99. Jonge Nigerianen dreven de spot met hem, ze geloven juist dat zij de toekomst hebben. ‘Wij groeien, vriend. Wij worden rijk,’ zeiden ze tegen hem. Ze begrepen zijn apocalyptische kijk op de toekomst niet en vroegen zich af of wij soms collectief in een midlifecrisis zijn beland. Fair point. Wij zijn gemiddeld tweeënveertig, zij achttien.

Over die kant, de belofte van een ‘opkomend Afrika’ van jonge en dynamische samenlevingen, gaat onder andere het openingsartikel uit Foreign Policy. Maar voordat de nationale economie daar de vruchten kan plukken van wat het ‘demografisch dividend’ genoemd wordt, moeten helaas eerst nog die achtennegentig andere kwesties worden opgelost.

En ondertussen in de Lage Landen? O, hier tekenden zesduizend bezorgde ouders – voor de achttiende keer – een petitie, nu tegen een themaweek op basisscholen over relaties, seksualiteit en het stellen van grenzen, georganiseerd door de Rutgers Stichting en de GGD. De ophef haalde zelfs het vragenuurtje van de Tweede Kamer. Seksuele voorlichting behoorde niet op school te worden gegeven; kinderen zouden bovendien een volstrekt verkeerd beeld opgedrongen krijgen over seks en gender.

Stel dat hier en daar de oogkleppen te strak worden vastgegespt en het algemeen belang versmalt…

Katrien Gottlieb

gottlieb@360international.nl

Recent verschenen